Wilt u een kinderopvang beginnen? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau? Dan moet u volgens de wet aan een aantal eisen voldoen.

Als u een kinderopvang wilt beginnen, bent u onder meer verplicht om:

  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen
  • de opvang te laten inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Bekijk voor meer informatie ook het stappenplan kinderopvang starten of het stappenplan gastouderbureau starten op ondernemersplein.nl.

Wilt u weten hoe het wettelijk zit? Kijk dan op rijksoverheid.nl.

Wat moet ik doen?

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Om een kinderopvang te kunnen starten, heeft u een VOG nodig. Hiermee laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is om met kinderen te werken. U vraagt een VOG aan door een ingevuld aanvraagformulier bij ons in te leveren. Maak daarvoor een afspraak. U vindt de prijs en het formulier op Justis.nl.

Kinderopvang inschrijven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

U schrijft uw kinderopvang bij het LRK in via ons. Download hieronder het formulier Aanvraagformulier exploitatie op de website van de Rijksoverheid. Vul het formulier in en het stuur het naar ons op. Dat kan via post of e-mail. Het postadres en e-mailadres vindt u op de contactpagina.Op het formulier ziet u wat u moet meesturen. Zorg dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt, anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Na controle op volledigheid van de ingediende stukken wordt u aangemeld bij het LRK. U mag uw opvang dan nog niet exploiteren. Ook geven wij de GGD de opdracht om onderzoek te doen. Dat gebeurt maximaal twee weken nadat wij uw aanvraag binnen hebben gekregen. Binnen zes weken voert de GGD dit onderzoek uit. Tijdens het onderzoek bekijkt de GGD of u aan alle wettelijke eisen voldoet. Is dat zo? Dan hebben wij twee weken de tijd om uw plaatsing definitief te maken. U krijgt hiervan bericht. Vanaf dat moment kunt u de kinderopvang starten en bent u definitief ingeschreven in het LRK. 

Zorg dat u het aanvraagformulier op tijd naar ons opstuurt. Het proces kan namelijk tot tien weken duren.

Veranderingen doorgeven

Veranderen uw gegevens? Dan bent u volgens de wet verplicht dit aan ons door te geven. Download onderstaand wijzigingsformulier via de website van de Rijksoverheid. Vul het in en stuur het naar ons op. Dat kan via post of e-mail. Ons postadres en e-mailadres vindt u op de contactpagina. Let op dat u alle bijlagen meestuurt, anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Toezicht en handhaving

De GGD houdt op verzoek van de gemeenten toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Dit gebeurt door regelmatige inspecties. Die kunnen aangekondigd én onaangekondigd zijn. Meer informatie over toezicht en handhaving vindt u op de website van GGD GHOR Nederland.

Heeft u gevonden wat u zocht?