Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. 

Hoe werkt het?

Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering of ww-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

 • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
 • een lening om te investeren in uw bedrijf;
 • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
 • een lening om te investeren in uw bedrijf;
 • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

U wilt stoppen met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

U bent geboren vóór 1 januari 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
 • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).

Wat moet ik doen?

 • stap 1: ga naar de doelgroepscan van het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) via de knop hieronder.
 • stap 2: komt u in aanmerking, dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt automatisch bij ons binnen. Een medewerker neemt contact met u op.

Sociaal Ondernemersloket Online 

U vraagt de bijstand aan bij ons.

Als u ondernemer in de binnenvaart bent, dan kunt u terecht bij de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft (Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Nieuwegein, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasbracht (gemeente Maasgouw)).

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken;
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden;
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten).

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar;
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting;
 • een prognose voor de komende jaren;
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken;
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren.

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met onze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Schuldhulp voor ondernemers

Groeien de schulden u boven het hoofd en weet u niet meer hoe u verder moet? Weet dat u er niet alleen voor staat. Door IMK (Instituut voor het midden- en kleinbedrijf) wordt hulp geboden aan ondernemers. 

Wat houdt schuldhulp voor ondernemers in?

Nadat u zich heeft aangemeld, neemt een adviseur van het IMK contact met u op. Hierna levert u uw financiële stukken aan. Het IMK gaat vervolgens aan de slag een financiële inventarisatie van u en uw bedrijf te maken. Als die inventarisatie er is, wordt het plan van aanpak met de vervolgroute besproken. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit herfinanciering, het indienen van een Bbz-aanvraag of het regelen van een WHOA-traject. Daarbij is sprake van maatwerk. Lees meer over de MKB-schuldenroute op de website van IMK.

Heeft u gevonden wat u zocht?