Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. 

Hulp vanwege Coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ondernemers. De overheid heeft verschillende maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen in deze onzekere tijd. Nederlandse gemeentes gaan deze maatregelen uitvoeren. We hebben een pagina gemaakt waarop we we op een rij zetten wat wij als gemeente en andere instanties voor u als ondernemer kunnen betekenen. Zo komt u misschien wel in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).

Ga naar coronapagina voor ondernemers

 

Hoe werkt het?

Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering of ww-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

 • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
 • een lening om te investeren in uw bedrijf;
 • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
 • een lening om te investeren in uw bedrijf;
 • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

U wilt stoppen met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
 • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).

Wat moet ik doen?

 • stap 1: ga naar de doelgroepscan van SOLO
 • stap 2: komt u in aanmerking, dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente. Een een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.

Sociaal Ondernemersloket Online

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente.

Als u ondernemer in de binnenvaart bent, dan kunt u terecht bij de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft (Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Nieuwegein, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasbracht (gemeente Maasgouw)).

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken;
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden;
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten).

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar;
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting;
 • een prognose voor de komende jaren;
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken;
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren.

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hulp bij schulden

Bent u een zzp’er met een eigen onderneming? Verkeert uw onderneming in financieel zwaar weer? Meld u dan aan voor schuldhulpverlening. U kunt hiervoor contact opnemen met PLANgroep via telefoonnummer 06 55 121 077. Dit telefoonnummer is beperkt bereikbaar. Geen gehoor? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente zorgt dat u wordt teruggebeld door PLANgroep.

PLANgroep organiseert binnen vier weken een eerste gesprek. Bij spoedgevallen gebeurt dit binnen drie werkdagen, bijvoorbeeld als u uit uw woning wordt gezet. Tijdens het eerste gesprek met PLANgroep bespreekt u of u een aanvraag voor schuldhulpverlening kunt doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?