Als gemeente krijgen we steeds meer taken opgelegd vanuit de landelijke en provinciale overheid. Onze inwoners willen snel en accuraat geholpen worden. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, werken steeds meer kleine gemeenten samen.

Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken samen in het Servicecentrum MER.  Het Servicecentrum voert namens de gemeenten taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving en participatie, zorg en ondersteuning. Daarnaast verzorgt het Servicecentrum de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten. 

Het Servicepunt Roerdalen blijft het toegangspunt voor inwoners, bedrijven en instellingen. Voor een nadere kennismaking met het Servicecentrum is er een film gemaakt: ‘Servicecentrum MER: professionals in service dichtbij’.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER bestaat uit de colleges van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Het Servicecentrum MER heeft als taakveld de gemeentelijke back office dienstverlening en de bedrijfsvoering van de 3 gemeenten. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste 2 keer per jaar. Burgemeester Strous van de gemeente Maasgouw is voorzitter van het Algemeen Bestuur.

Organisatie

In het samenwerkingsverband MER zijn ondergebracht:

 • Bedrijfsvoering
  • Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
  • Financiën
  • Personeel
 • Omgevingsdienst
  • ​Omgevingsvergunningen
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Bijzondere wetten
  • Toezicht
  • Handhaving
 • Sociaal domein
  • Jeugdzorg
  • Werk en inkomen
  • Zorgondersteuning

Meer weten?

Meer informatie over het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER staat op de website van gemeente Echt-Susteren. Hier vindt u ook belangrijke documenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?