Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het wettelijk sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is voor iedereen anders en hangt af van bijvoorbeeld uw leeftijd en leefsituatie. Het wettelijk sociaal minimum wordt vastgesteld door het UWV.

Om te bepalen of u een laag inkomen heeft, moet u het bedrag dat is vastgesteld door het UWV berekenen tot 120%.

Regelingen voor laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regelingen:

Armoedebeleid

Armoede bestaat uit een combinatie van verschillende dingen, bijvoorbeeld:

  • een (langdurig) laag inkomen;
  • gebrek aan werk;
  • onzekerheden op het gebied van onderwijs, woonsituatie, gezondheidszorg en veiligheid.

Hoe iemand omgaat met deze situaties speelt ook een rol. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van stress. Armoede betekent voor de gemeente dus niet alleen het hebben van te weinig geld.

Armoede is een ingewikkeld, maatschappelijk probleem dat vraagt om samenwerking binnen verschillende afdeling binnen de gemeente. Om armoede in Roerdalen tegen te gaan werken de afdelingen Jeugd, Wmo, Asielbeleid, Veiligheid en het Sociaal Team Roerdalen met elkaar samen.
 
Lees meer over hoe Gemeente Roerdalen armoede aanpakt in ons armoedebeleid.

Sociaal Team Roerdalen

Het Sociaal Team Roerdalen denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal Team Roerdalen leest u meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?