Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het wettelijk sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is voor iedereen anders en hangt af van bijvoorbeeld uw leeftijd en leefsituatie. Het wettelijk sociaal minimum wordt vastgesteld door het UWV.

Om te bepalen of u een laag inkomen heeft, moet u het bedrag dat is vastgesteld door het UWV berekenen tot 120%.

Regelingen voor laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regelingen:

 • Heeft u onverwacht extra kosten? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand.
 • Heeft u al (minimaal) twee jaar een laag inkomen en heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan heeft u misschien recht op individuele inkomenstoeslag.
 • Volgt u een studie en heeft u een beperking? Dan heeft u misschien recht op studietoeslag.
 • Doet u vrijwilligerswerk? Dan heeft u misschien recht op de maatschappelijk actief bonus.
 • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan heeft u misschien recht op het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden.
 • Heeft u maandelijks hoge zorgkosten? Dan kunt u misschien de gemeentepolis afsluiten, een collectieve zorgverzekering speciaal voor mensen met een laag inkomen.
 • Bent u ondernemer? Dan heeft u misschien recht op bijstand voor zelfstandigen (ook IOAZ).
 • Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunnen wij deze kosten misschien voor u kwijtschelden.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank Midden-Limburg. Op de website van de Voedselbank Midden-Limburg leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u een pakket kunt aanvragen. Als u hulp krijgt van de Voedselbank kunt u ook gebruik maken van de Kledingbank.
 • Heeft u geen recht op een regeling? Dan kan Stichting Urgente Noden (SUN) u misschien helpen. SUN is er voor inwoners met dringende financiële problemen die nergens terecht kunnen. Ze helpen (eventueel met spoed) met een gift of lening. Lees er meer over op onze pagina over geldproblemen

Datgeldtvoormij

Datgeldtvoormij is een onafhankelijk online hulpmiddel waarmee u kunt zien of u geld kunt besparen. In het programma staan alle gemeentelijke en landelijke regelingen en voorzieningen. Misschien kunt u profiteren van financiële regelingen. Of heeft u recht op toeslagen. Meer informatie vindt u op www.datgeldtvoormij.nl

Hoe werkt Datgeldtvoormij?

U doorloopt zelf de stappen op de website. U kunt dan gemakkelijk zien op welke regelingen u recht heeft. U kunt deze regelingen gemakkelijk zelf aanvragen. Heeft u hulp nodig? Dan wordt u doorverwezen naar een medewerker die bij u langs komt voor een adviesgesprek. Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar info@sociaalteamroerdalen.nl. Of bel met 0475 538 888 en vraag naar het Sociaal Team. Bellen kan van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Armoedebeleid

Armoede bestaat uit een combinatie van verschillende dingen, bijvoorbeeld:

 • >een (langdurig) laag inkomen
 • gebrek aan werk
 • onzekerheden op het gebied van onderwijs, woonsituatie, gezondheidszorg en veiligheid

Hoe iemand omgaat met deze situaties speelt ook een rol. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van stress. Armoede betekent voor de gemeente dus niet alleen het hebben van te weinig geld.

Armoede is een ingewikkeld, maatschappelijk probleem dat vraagt om samenwerking binnen verschillende afdeling binnen de gemeente. Om armoede in Roerdalen tegen te gaan werken de afdelingen Jeugd, Wmo, Asielbeleid, Veiligheid en het Sociaal Team Roerdalen met elkaar samen.

Sociaal Team Roerdalen

Het Sociaal Team Roerdalen denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal Team Roerdalen leest u meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?