Is uw inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum? Dan kunt u gebruik maken van diverse regelingen. Ook voor kinderen zijn er tegemoetkomingen. Het minimum inkomen van dit moment vindt u op de website van UWV.

Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u een collectieve zorgverzekering bij CZ of VGZ afsluiten via de gemeente. U betaalt dan een lagere premie voor uw verzekering. U kunt ook een aanvullende verzekering kiezen. Op de website www.gezondverzekerd.nl ziet u wat de mogelijkheden zijn in de gemeente Roerdalen. Wilt u een collectieve verzekering afsluiten via de gemeente, neem dan contact met ons op.

Bijzondere bijstand

Maakt u extra kosten door een ziekte, een handicap of een andere reden? Dan kunt u een vergoeding krijgen vanuit de bijzondere bijstand. U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als de kosten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bovendien worden ze ook nergens anders vergoed. Omdat de zorgverzekering vrijwel alle extra medische kosten vergoedt, is bijzondere bijstand voor medische kosten meestal niet nodig.

Wat moet ik doen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen door een afspraak te maken of een brief te sturen naar de gemeente. Kijk voor ons telefoonnummer en adres op de contactpagina. Stuur hierbij mee:

 • Kopie identiteitsbewijs van u (en uw partner)
 • Bewijs van uw inkomen, vermogen en schulden
 • Bewijs van de kosten die u gaat maken

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Doe dit in elk geval binnen 1 jaar nadat u de kosten heeft gemaakt.

Hoe gaat het verder?

U krijgt binnen acht weken na uw aanvraag bericht over het besluit van de gemeente. Bewaar alle rekeningen en bonnen goed. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Individuele inkomenstoeslag

Werkt u of heeft u een uitkering waarbij u vrijgesteld bent van de arbeidsverplichting? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag (IIT). Dit is een bedrag dat u kunt gebruiken om deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld om lid te worden van een sportvereniging of bibliotheek. Voorwaarden:

 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • U heeft langdurig een laag inkomen
 • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm
 • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering
 • U heeft de afgelopen twaalf maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen

In 2019 is de toeslag voor echtparen, samenwonenden en alleenstaande ouders € 550,- en voor alleenstaanden €400.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag indienen via het sociaal wijkteam in uw buurt. U kunt ook een aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag bij ons opvragen. Heeft u al een uitkering, dan hebben we maar een beperkt aantal aanvullende gegevens van u nodig. Wanneer u nog geen uitkering ontvangt, hebben wij meer gegevens van u nodig. Op het aanvraagformulier ziet u welke dat zijn. U kunt elk jaar een nieuwe aanvraag doen.

Hoe gaat het verder?

Wij nemen binnen acht weken een besluit over uw aanvraag. Als we de toeslag toekennen, schrijven we de toeslag op uw rekening bij. Als u te weinig heeft gedaan om uw inkomen te vergroten, kunnen wij besluiten om de toeslag niet toe te kennen.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de Verordening individuele inkomenstoeslag op overheid.nl of de Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag hieronder.

Maatschappelijk actief bonus

Voert u onbetaalde maatschappelijk activiteiten uit, bijvoorbeeld voor een vereniging, stichting of andere organisatie? Dan heeft u mogelijk recht op de maatschappelijk actief bonus. Voorwaarden:

 • U heeft een uitkering en moet verplicht naar werk zoeken óf u heeft geen inkomsten uit uitkering of werk
 • U voert elke week minimaal zes uur onbetaalde maatschappelijke activiteiten uit
 • Uw inkomen en vermogen zijn niet hoger dan het sociaal minimum

In 2019 is de bonus € 250,- per kalenderjaar. Als beide partners van een echtpaar aan de voorwaarden voldoen, krijgen zij allebei een bonus.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag indienen via het sociaal wijkteam in uw buurt. U kunt ook een aanvraagformulier Maatschappelijk actief bonus bij ons opvragen. Heeft u al een uitkering, dan hebben we maar een beperkt aantal aanvullende gegevens van u nodig. Wanneer u nog geen uitkering ontvangt, hebben wij meer gegevens van u nodig. Op het aanvraagformulier ziet u welke dat zijn. U kunt elk jaar een nieuwe aanvraag doen.

Hoe gaat het verder?

Wij nemen binnen acht weken een besluit over uw aanvraag. Als we de toeslag toekennen, schrijven we de toeslag op uw rekening bij.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de beleidsregel die u hieronder kunt downloaden.

Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden

Het Persoonlijk Participatiebudget is er voor mensen die pensioengerechtigd zijn en een laag inkomen hebben. Het geld moet worden gebruikt voor sociale en maatschappelijke activiteiten. Voorwaarden:

 • Uw inkomen en vermogen zijn niet hoger dan het sociaal minimum
 • U heeft uiterlijk op 31 december van het jaar vóór uw aanvraag de pensioenleeftijd

In 2019 is de toeslag voor alleenstaande ouders en gehuwden gezamenlijk €450 en voor alleenstaanden € 300,-. Wanneer maar één van de twee partners recht heeft op pensioen, dan geldt het bedrag voor een alleenstaande.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraag indienen via het sociaal wijkteam in uw buurt. U kunt ook een aanvraagformulier Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden bij ons opvragen. Heeft u al een uitkering, dan hebben we maar een beperkt aantal aanvullende gegevens van u nodig. Wanneer u nog geen uitkering ontvangt, hebben wij meer gegevens van u nodig. Op het aanvraagformulier ziet u welke dat zijn. U kunt elk jaar een nieuwe aanvraag doen.

Hoe gaat het verder?

Wij nemen binnen acht weken een besluit over uw aanvraag. Als we de toeslag toekennen, schrijven we de toeslag op uw rekening bij.

Meer informatie

Meer informatie leest u hieronder in de Beleidsregels Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de belastingen van de gemeente niet kunt betalen, kunnen wij deze in sommige gevallen kwijtschelden. Dit hangt af van uw financiële situatie en die van uw medebewoners. U kunt een aanvraag doen via het digitale loket van de BSGW op www.bsgw.nl

Kindpakket

Kan uw kind om financiële redenen niet sporten, muziek maken of lid worden van een vereniging? Dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook kunt u een bijdrage krijgen voor de opvang van uw kinderen. Op de pagina Kindpakket leest u hier meer over.

Wet kinderopvang en sociaal medische indicatie

Krijgt u een uitkering van de gemeente of het UWV? Dan kunt u bij de Belastingdienst een bijdrage aanvragen voor de kosten van de kinderopvang. Doe dit binnen drie maanden nadat u recht krijgt op toeslag. Moet uw kind gebruik maken van een kinderopvang, bijvoorbeeld om sociaal medische redenen? Dan heeft u misschien recht op een bijdrage van de gemeente. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Armoedebeleid

Lees hieronder ons armoedebeleid:

Sociaal Wijkteam

Gemeente Roerdalen heeft een sociaal wijkteam. Dit team kent alle mogelijkheden die er in onze gemeente zijn. Het sociaal wijkteam denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal wijkteam leest u meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?