Heeft u onverwacht extra kosten, bijvoorbeeld door een ziekte of handicap? Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage die helpt om bepaalde kosten te betalen. Onder bijzondere bijstand vallen bijvoorbeeld de volgende kosten voor:

 • Bewindvoering
 • Budgetbeheer
 • Inrichtingskosten
 • Kosten eerste maand huur en administratiekosten
 • Kosten waarborgsom
 • Kosten extra wassen door ziekte
 • Rechtsbijstand
 • Verhuiskosten

Heeft u kosten die u niet kunt betalen? En staan deze kosten niet in deze lijst? Bel dan het Servicecentrum MER op tel. 0475 255950. We bespreken samen of uw kosten onder bijzondere bijstand kunnen vallen.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U heeft niet genoeg inkomen of vermogen om de kosten zelf te betalen;
 • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Hoeveel krijg ik?

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de gemaakte kosten. De gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt.

Rechtsbijstand

Heeft u rechtsbijstand nodig? Ga dan voor een goed advies naar het Juridisch Loket in uw regio. Via het Juridisch Loket krijgt u korting op de eigen bijdrage die u aan uw advocaat moet betalen. Wij trekken deze korting altijd af van de kosten die u terugkrijgt. Dit geldt ook als u ervoor kiest om niet langs het Juridisch Loket te gaan.

Wat moet ik doen?

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren. Vul het juiste formulier in en zoek alle bewijsstukken bij elkaar die wij nodig hebben. Maak een kopie van de bewijsstukken (u krijgt deze niet terug). Stuur het aanvraagformulier met de bewijsstukken per post of e-mail naar ons op. U vindt de adressen op de contactpagina. Het declaratieformulier kunt u digitaal invullen.

Welk formulier u invult, is afhankelijk van of u al bijstand ontvangt en om welke kosten het gaat. Bekijk daarvoor de kopjes hieronder. Welke bewijsstukken u moet meesturen leest u op de pagina ‘Bewijsstukken bijzondere bijstand’.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van een van deze formulieren? Dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam in uw buurt.

Ik ontvang een bijstandsuitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Vul dan het digitale declaratieformulier in als u kosten heeft gemaakt voor:

 • Eigen bijdrage rechtsbijstand
 • Bewindvoering
 • Budgetbeheer
 • Mentorschap
 • Curatele

U vult het digitale declaratieformulier in via de knop hieronder. In het formulier voegt u de bewijsstukken (factuur) toe van uw kosten. U logt in met uw DigiD, of degene die hiervoor gemachtigd is. Heeft u een partner? Dan logt uw partner ook in met DigiD. U kunt meerdere kosten tegelijk declareren. U kunt de kosten tot 12 maanden terug declareren. Heeft u de kosten volgend jaar weer? Vul dan het formulier opnieuw in voor de kosten van dat jaar.
 

Digitale declaratieformulier invullen

Heeft u kosten gemaakt voor:

 • Het inrichten van uw woning
 • Eerste maand huur, eventueel met administratiekosten
 • Waarborgsom voor een woning
 • Extra wassen door ziekte
 • Verhuizing

Vul dan het ‘aanvraagformulier bijzondere bijstand voor bijstandsgerechtigden' in. U vindt het formulier hieronder. Heeft u andere kosten gemaakt? Of twijfelt u of u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Bel ons dan op tel. 0475 255950. Dan kunnen we kijken of u de kosten vergoed kunt krijgen.

Ik ontvang nog geen bijstandsuitkering

Heeft u geen bijstandsuitkering? Gebruik dan het ‘aanvraagformulier bijzondere bijstand’.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw situatie bij bijzondere bijstand geeft u door via het wijzigingsformulier

Hoe gaat het verder?

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet inleveren. Als we beslissen om u bijzondere bijstand te geven, dan ontvangt u het geldbedrag op uw bankrekening.

Heeft u gevonden wat u zocht?