Bijstandsuitkering

Komt u niet rond van uw uitkering of salaris? Misschien heeft u dan recht op een bijstandsuitkering.

Wat is het?

Bijstand is een tijdelijke aanvulling van uw inkomsten. Hiermee betaalt u uw levensonderhoud, zoals eten of de huur.

Om bijstand te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander, komt uit een EU-land of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen vermogen of dit is lager dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Als u bijstand krijgt, dan heeft u verplichtingen. Zo moet u er alles aan doen om werk te vinden. Denk aan solliciteren of (verplicht) cursussen volgen. Wilt u vrijwilligerswerk doen? Overleg dan met ons over de mogelijkheden. Vrijwilligerswerk kan een opstapje zijn naar een betaalde baan.

Jongeren

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u bijstand aanvragen? Dan moet u eerst vier weken naar werk zoeken. Ook kijkt u of er een geschikte opleiding is die u kunt volgen. Lukt dit niet, dan kunt u bijstand aanvragen.

Instelling of tehuis

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u bijstand aanvragen? Dan moet u eerst vier weken naar werk zoeken. Ook kijkt u of er een geschikte opleiding is die u kunt volgen. Lukt dit niet, dan kunt u bijstand aanvragen.

Wat moet ik doen?

Om bijstand aan te vragen, belt u eerst om een afspraak te maken.

Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw eventuele schulden
 • bewijs van uw eventuele vermogen (zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijs van uw eerdere banen (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen met uw partner of kinderen jonger dan achttien jaar? Dan heeft u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en eerdere banen.

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Binnen vier weken na uw aanvraag krijgt u een voorschot van ons. Dit krijgt u totdat wij een besluit hebben genomen. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Geef veranderingen door

Zijn er veranderingen in inkomsten, vermogen of woon- en leefsituatie van u of uw partner? Geef dit direct aan ons door via het wijzigingsformulier dat u van ons krijgt. Wij doen daarnaast regelmatig een heronderzoek. Hiermee bekijken we of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. Wij vragen u dan een heronderzoeksformulier in te vullen. Dit is verplicht. Ook kunnen we u vragen hoe het gaat met het vinden van werk.

Op vakantie

Gaat u op vakantie of bent u om een andere reden niet thuis? Geef dit aan ons door via het wijzigingsformulier dat u van ons krijgt. Bent u jonger dan de AOW-leeftijd, dan mag u elk jaar vier weken op vakantie. Bent u ouder, dan mag u elk jaar dertien weken op vakantie. Als u langer op vakantie gaat, stoppen wij uw uitkering.

Jaaropgave

U krijgt elk jaar een jaaropgave. Hierop staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar heeft ontvangen. U heeft de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Terugbetalen bijstandsuitkering

Krijgt uw (ex)partner of kind bijstand doordat u onvoldoende meebetaalt? Dan voldoet u niet aan de zogenaamde onderhoudsplicht. Wij kunnen u verplichten de bijstandsuitkering aan ons terug te betalen in de volgende situaties:

 • U heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van hun levensonderhoud.
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner én u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van het levensonderhoud.
 • U bent gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
 • U heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Krijgt u bericht dat u bijstand moet terugbetalen? Dan is dit verplicht. U kunt geen bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?