Komt u niet rond van uw uitkering of salaris? Misschien heeft u dan recht op een bijstandsuitkering.

Wat is het?

Bijstand is een tijdelijke aanvulling van uw inkomsten. Hiermee betaalt u uw levensonderhoud, zoals eten of de huur.

Om bijstand te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander, komt uit een EU-land of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen vermogen of dit is lager dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Als u bijstand krijgt, dan heeft u verplichtingen. Zo moet u er alles aan doen om werk te vinden. Denk aan solliciteren of (verplicht) cursussen volgen. Wilt u vrijwilligerswerk doen? Overleg dan met ons over de mogelijkheden. Vrijwilligerswerk kan een opstapje zijn naar een betaalde baan.

Jongeren

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u bijstand aanvragen? Dan moet u eerst vier weken naar werk zoeken. Ook kijkt u of er een geschikte opleiding is die u kunt volgen. Lukt dit niet, dan kunt u bijstand aanvragen.

Wat moet ik doen?

Om bijstand aan te vragen, belt u eerst om een afspraak te maken.

Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw eventuele schulden
 • bewijs van uw eventuele vermogen (zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijs van uw eerdere banen (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen met uw partner of kinderen jonger dan achttien jaar? Dan heeft u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en eerdere banen.

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Binnen vier weken na uw aanvraag krijgt u een voorschot van ons. Dit krijgt u totdat wij een besluit hebben genomen. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Geef veranderingen door

Zijn er veranderingen in inkomsten, vermogen of woon- en leefsituatie van u of uw partner? Geef dit direct aan ons door via het wijzigingsformulier dat u van ons krijgt. Wij doen daarnaast regelmatig een heronderzoek. Hiermee bekijken we of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. Wij vragen u dan een heronderzoeksformulier in te vullen. Dit is verplicht. Ook kunnen we u vragen hoe het gaat met het vinden van werk.

Op vakantie

Gaat u op vakantie of bent u om een andere reden niet thuis? Geef dit aan ons door via het wijzigingsformulier dat u van ons krijgt. Bent u jonger dan de AOW-leeftijd, dan mag u elk jaar vier weken op vakantie. Bent u ouder, dan mag u elk jaar dertien weken op vakantie. Als u langer op vakantie gaat, stoppen wij uw uitkering.

Jaaropgave

U krijgt elk jaar een jaaropgave. Hierop staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar heeft ontvangen. U heeft de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Betaaldata

Elke 10e van de maand wordt de uitkering uitbetaald. Als de 10e in het weekend valt, dan is de betaling de vrijdag ervóór. Is de 10e een feestdag, dan is de betaling de dag ervóór.

Terugbetalen bijstandsuitkering

Krijgt u bericht dat u bijstand moet terugbetalen? Dan is dit verplicht. U kunt geen bezwaar maken.

Wij kunnen u verplichten de bijstandsuitkering aan ons terug te betalen in de volgende situaties:

 • U heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van hun levensonderhoud.
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner én u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van het levensonderhoud.
 • U bent gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
 • U heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
 • U heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Na een echtscheiding blijven ex-partners onderhoudsplichtig naar elkaar. Dat betekent dat de ex-partners, ook na de scheiding, verplicht zijn om elkaar financieel te ondersteunen als dit nodig is. Krijgt uw (ex)partner of kind bijstand doordat u onvoldoende meebetaalt? Dan voldoet u niet aan de zogenaamde onderhoudsplicht.

Meer informatie, hulp en regelingen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Bent u benieuwd welke regelingen wij hebben voor mensen met een laag inkomen? Kijk dan eens op de pagina Laag inkomen.

Hulp bij administratie en geldproblemen

Kunt u hulp gebruiken bij uw administratie of het aflossen van uw schulden? Soms is het fijn als er iemand met u meekijkt, die u kan helpen alles op een rijtje te zetten. Kijk maar eens op de pagina Geldproblemen.

Cliëntenraad

In Roerdalen bestaat een onafhankelijke cliëntenraad. Deze geeft ons gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van bijstand, laag inkomen, werkloosheid, en meer.

Sociaal Wijkteam

Gemeente Roerdalen heeft een sociaal wijkteam. Dit team kent alle mogelijkheden die er in onze gemeente zijn. Het sociaal wijkteam denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal wijkteam leest u meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?