Komt u niet rond van uw uitkering of salaris? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering.

Bijstand is een tijdelijke aanvulling op uw maandelijkse inkomsten. Hiermee betaalt u uw levensonderhoud, zoals eten of de huur.

We verwijzen u via onderstaande kopjes door naar de juiste pagina’s op de website van de Rijksoverheid. De landelijke afspraken over bijstand veranderen elk jaar. Op de website van de Rijksoverheid staan altijd de actuele regels en bedragen.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw inkomen en vermogen (en eventueel het inkomen en vermogen van de partner met wie u samenwoont) moeten onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Onder eigen vermogen vallen al u bezittingen zoals uw spaargeld, huis en auto.
  • Op de website van de Rijksoverheid over de bijstand leest u wanneer u recht heeft op algemene bijstand.
  • Heeft u een eigen woning? Dan gelden er andere voorwaarden. Op de website van de Rijksoverheid over bijstand en een eigen huis leest u meer over de voorwaarden die gelden wanneer u een eigen huis bezit.
  •  U kunt alleen een bijstandsuitkering aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. Gaat u verhuizen? Schrijf u dan zo snel mogelijk in bij uw nieuwe gemeente.

Rechten en plichten

Als u bijstand ontvangt heeft u bepaalde verplichtingen. Als u bijstand ontvangt moet u zich aan deze verplichtingen houden. Als u de regels overtreedt kunnen wij uw uitkering verlagen of helemaal stoppen. Ook kunnen wij een boete geven. Op de website van de Rijksoverheid over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering leest u aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Kostendelersnorm

Deelt u uw woning met een of meer volwassenen? De overheid gaat er dan van uit dat u de huur en de kosten voor gas, water en elektriciteit kunt delen. Dit scheelt in kosten en daarom krijgt u een lagere bijstandsuitkering. U heeft dan te maken met de kostendelersnorm. Op de website van de Rijksoverheid over de kostendelersnorm leest u hier meer over.

Hoeveel krijg ik?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af de bijstandsnorm en van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. Op de website van de Rijksoverheid over de hoogte van de bijstandsuitkering vindt u hierover meer informatie.

Wat moet ik doen?

  • Om te zien of u misschien in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering vult u een vragenlijst in. Klik daarvoor op de knop hieronder. Vermoedt u dat u recht heeft op een IOAW-uitkering? Vul de vragenlijst dan niet in en bel direct de gemeente: 0475-538 888.
  • Komt u in aanmerking? Log dan in met uw DigiD en vraag een gesprek aan.
  • Let op: er is nu nog geen sprake van een aanvraag. We nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak bespreken we uw mogelijke recht op bijstand. En uw mogelijkheden om weer te gaan werken. Ook bespreken we hoe de procedure verder gaat. 
  • Lukt het niet om de vragenlijst in te vullen? Neem dan contact op met het Sociaal Team Roerdalen, Algemeen Maatschappelijk Werk of Stichting MEE. Lukt het nog steeds niet? Of wilt u meteen een bijstandsmelding doen? Bel dan de gemeente.

Vragenlijst melding bijstandsuitkering

Hoe gaat het verder?

De gemeente neemt binnen acht weken na uw aanvraag een beslissing. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Als we beslissen dat u een uitkering krijgt, wordt uw uitkering elke 10e van de maand betaald. Als de 10e in het weekend valt, dan is de betaling de vrijdag ervoor. Is de 10e een feestdag, dan is de betaling de dag ervoor.

Geef veranderingen door

Zijn er veranderingen in uw inkomsten, vermogen of woon- en leefsituatie van u of van uw partner? Geef dit direct aan ons door via het digitale wijzigingsformulier. Bekijk de pagina Wijziging doorgeven bijstand voor meer informatie.

Re-integratie

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u automatisch hulp bij het vinden van een baan. Ontvangt u geen uitkering maar wilt u wel graag hulp bij het (opnieuw) vinden van een baan? De gemeente kan u hierbij helpen. Dit heet re-integratie. Lees op de website van de Rijksoverheid meer over hulp bij re-integratie. Neem telefonisch contact met ons op wanneer u behoefte heeft aan hulp bij re-integreren.

Heronderzoek

Wij doen regelmatig een heronderzoek. Hiermee bekijken we of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. Wij vragen u dan een heronderzoeksformulier in te vullen. Dit is verplicht. Ook kunnen we u vragen hoe het gaat met het vinden van werk.

Heeft u gevonden wat u zocht?