Heeft u moeite met uw administratie? Heeft u financiële problemen of schulden en lukt het niet om dit zelf op te lossen? Gemeente Roerdalen zoekt samen met u hulp om uw financiële situatie weer op orde te brengen. Deze hulp is gratis en er zijn verschillende mogelijkheden.

Hulp bij geldzaken

Heeft u vragen over uw financiën? Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Wilt u uw schulden terugbetalen? Dan kunt u gratis terecht bij Humanitas Thuisadministratie of bij Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. U vindt ook veel nuttige tips en informatie op de website van het NIBUD.

Humanitas Thuisadministratie

De vrijwilligers van Humanitas helpen u op weg zodat u weer alleen verder kunt. Kijk voor meer informatie op de website van Humanitas Thuisadministratie.

Speciaal voor jongeren: Humanitas Get a Grip

Ben je tussen de 16 en 24 jaar? Dan staan de vrijwilligers van Humanitas Get a Grip voor je klaar om je te helpen met geldzaken. Ze leren je hoe je goed met je geld om kan gaan, zodat je weet wat er maandelijks binnenkomt en wat eruit gaat. Ga naar de speciale Get a Grip-website voor meer informatie of om je meteen aan te melden.

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

De maatschappelijk werkers van AMW-ML helpen u met vragen en geven cursussen en workshops. U kunt bijvoorbeeld de cursus ‘Grip op geld’ of ‘Omgaan met minder geld’ volgen bij u in de buurt. Kijk voor meer informatie op de website van AMW-ML.

Schuldhulpverlening

Als u schulden heeft, kunt u mogelijk financiële hulp krijgen van een schuldhulpverlener van PLANgroep. Dit geldt ook als u zzp'er bent en het niet goed gaat met uw bedrijf. De schuldhulpverlener bekijkt samen met u de mogelijkheden om uw schulden aan te pakken. U kunt hiervoor contact opnemen met PLANgroep via telefoonnummer 0345 47 97 79. Dit telefoonnummer is beperkt bereikbaar. Geen gehoor? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente zorgt dat u wordt teruggebeld door PLANgroep.

PLANgroep organiseert binnen vier weken een eerste gesprek. Bij spoedgevallen gebeurt dit binnen drie werkdagen, bijvoorbeeld als u uit uw woning wordt gezet. Tijdens het eerste gesprek met PLANgroep bespreekt u of u een aanvraag voor schuldhulpverlening kunt doen.

Vroegsignalering van schulden

Met vroegsignalering brengt de gemeente zo snel mogelijk in kaart welke inwoners betalingsachterstanden en schulden hebben. De gemeente krijgt hiervoor signalen van instanties zoals de woningstichting of zorgverzekering als er een betalingsachterstand is. Zo kunnen we de beste hulpverlening bieden. Hierdoor kunnen we veel leed bij mensen besparen. En op de langere termijn kosten voorkomen. Voor de mensen zelf én voor onze gemeente.

Door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan inwoners met problematische schulden voor hun vaste lasten. Omdat we bij het uitvoeren van deze wet te maken hebben met persoonsgegevens, houden we ons aan de AVG. Zo is de privacy van inwoners beschermd. Een telefoontje van iemand van ons team vroegsignalering: dat mag dus. Maar door de wet- en regelgeving waar we ons aan houden gebeurt het dus niet ‘zomaar’.

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Deze mogelijkheden vindt u op de pagina Laag inkomen.

Sociaal Team Roerdalen

Het Sociaal Team Roerdalen denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal Team Roerdalen leest u meer.

Geldplan Statushouders

Bent u 18 jaar of ouder en niet meer woonachtig in een asielzoekerscentrum (azc)? Dan helpt het Geldplan u om inzicht te krijgen in het financiële systeem in Nederland. Ook helpt het Geldplan bij het op orde brengen en houden van uw geldzaken.. 

Het Geldplan heeft een online stappenplan voor het regelen van belangrijke zaken. Zoals het aanvragen van toeslagen. Daarnaast vindt u antwoorden op vragen over bijvoorbeeld belastingen, verzekeringen en schulden. Het Geldplan is geschreven in het Nederlands, maar belangrijke begrippen worden uitgelegd in het Engels, Arabisch of Tigrinya.

U vindt het Geldplan Statushouders op de website van Startpunt Geldzaken.

Heeft u gevonden wat u zocht?