Wij willen inwoners, stichtingen, verenigingen, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven in onze gemeente aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Organiseert u een activiteit die de lokale economie versterkt of de werkgelegenheid in Roerdalen vergroot? Dan kunt u hiervoor eenmalig een subsidie economie bij ons aanvragen.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze subsidie als uw activiteit voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • De subsidie wordt aangevraagd vanuit één of meer ondernemersverenigingen. En/of vanuit samenwerkende ondernemingen en/of instellingen onze gemeente. De activiteit moet gunstig zijn voor Roerdalense bedrijven en het economisch klimaat in onze gemeente.
 • Uw activiteit verbetert het vestigings- en ondernemersklimaat.
 • Uw activiteit draagt bij aan het verbeteren van één of meerdere van de volgende punten: talentontwikkeling, lokale werkgelegenheid, regionale en/of grensoverschrijdende samenwerking.
 • Uw activiteit is gericht op het versterken of verbinden van activiteiten (kruisbestuiving).
 • Uw activiteit is gericht op het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen ondernemersverenigingen.
 • Uw activiteit is gericht op het verbeteren van de binding met de bezoekers van het gebied waar het initiatief plaatsvindt.

U kunt een bedrag van minimaal € 250,- en maximaal € 5.000,- aanvragen. Tot het subsidieplafond van € 40.000,- bereikt is.

Wat moet ik doen?

1.    Lees voordat u de aanvraag doet de subsidieregel economie
2.    Stel een project- of activiteitenplan en begroting op. Zorg ervoor dat u in het projectplan in elk geval de volgende onderwerpen benoemt:

 • De organisatoren die verantwoordelijk zijn.
 • Een beschrijving van de doelen en resultaten.
 • Een beschrijving van de activiteiten.
 • Data en duur van de activiteiten.
 • De locatie van de activiteiten.
 • Samenwerking met andere organisaties en instanties.

Dient u de aanvraag in als organisatie of bedrijf? Dan moet u met ten minste één andere organisatie of bedrijf samenwerken. Zorg er in dat geval voor dat van alle aanvragers de volgende gegevens onder het project- of activiteitenplan staan:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam van het bedrijf of de organisatie
 • Handtekening

In de begroting geeft u een schatting van de kosten en inkomsten. Daaruit moet blijken dat de organisatie minstens 50% van de kosten zelf betaalt. Neem hierin alle activiteit(en) mee in het project waarvoor u de subsidie aanvraagt. U kunt de begroting opnemen in het activiteiten- of projectplan of als aparte bijlage toevoegen aan het aanvraagformulier.

3.    Vul minstens zes weken voor de start van uw activiteit het aanvraagformulier in. Dat kan via de knop hieronder. Doet u de aanvraag voor een organisatie, stichting of vereniging (rechtspersoon)? Dan logt u in met eHerkenning. Dat is het geval als uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf 1 januari 2024 is dit verplicht. eHerkenning is een middel waarmee bedrijven zich online kunnen identificeren. Net zoals DigiD voor particulieren. Heeft uw organisatie nog geen eHerkenning? Dan kunt u dit aanvragen via www.eherkenning.nl. We merken dat de website van eHerkenning soms vragen oproept. Kijk daarom naar de extra uitleg over de aanvraag van eHerkenning.

Let op: U kunt als organisatie niet inloggen met DigiD. Uw aanvraag is dan niet geldig.

Doet u de aanvraag voor u persoonlijk, dus niet voor een organisatie, stichting of vereniging die is ingeschreven bij de KvK? Dan logt u in met DigiD. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij burgerinitiatieven. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Online aanvraagformulier subsidie economie invullen

Hoe gaat het verder?

Wij nemen binnen zes weken een besluit over uw aanvraag. We kunnen deze periode één keer verlengen met vier weken. Bent u het niet eens met onze beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?