Wij willen inwoners, stichtingen, verenigingen, (vrijwilligers)organisaties en bedrijven in onze gemeente aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Organiseert u een activiteit die de lokale economie versterkt of de werkgelegenheid in Roerdalen vergroot? Dan kunt u hiervoor eenmalig een subsidie economie bij ons aanvragen. Voor 2023 is het subsidieplafond inmiddels bereikt. De subsidie komt volgend jaar weer beschikbaar. 

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deze subsidie als uw activiteit voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • De subsidie wordt aangevraagd vanuit één of meer ondernemersverenigingen. En/of vanuit samenwerkende ondernemingen en/of instellingen onze gemeente. De activiteit moet gunstig zijn voor Roerdalense bedrijven en het economisch klimaat in onze gemeente.
  • Uw activiteit verbetert het vestigings- en ondernemersklimaat.
  • Uw activiteit draagt bij aan het verbeteren van één of meerdere van de volgende punten: talentontwikkeling, lokale werkgelegenheid, regionale en/of grensoverschrijdende samenwerking.
  • Uw activiteit is gericht op het versterken of verbinden van activiteiten (kruisbestuiving).
  • Uw activiteit is gericht op het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen ondernemersverenigingen.
  • Uw activiteit is gericht op het verbeteren van de binding met de bezoekers van het gebied waar het initiatief plaatsvindt.

U kunt een bedrag van minimaal € 250,- en maximaal € 5.000,- aanvragen. Tot het subsidieplafond van € 40.000,- bereikt is.

Heeft u gevonden wat u zocht?