Met eHerkenning kunt u zich als organisatie online identificeren en uw gegevens veilig delen met andere organisaties, zoals bij ons. Het is vergelijkbaar met inloggen via DigiD, maar dan voor organisaties. Vanaf 1 januari 2024 is dit verplicht. De aanvraag voor eHerkenning gaat via de website www.eherkenning.nl(externe link). Daar staat ook alle informatie. Maar we merken dat de website van eHerkenning soms vragen oproept. Daarom volgt hier wat extra uitleg.

Aanvragen

eHerkenning vraagt u aan via de website www.eherkenning.nl(externe link). Volg op de website van eHerkenning de stappen van de aanvraag. Lees goed wat er staat. Meestal kiest u ‘eHerkenning aanvragen of upgraden’. Met andere woorden: u wilt de optie voor eHerkenning niet zelf aanbieden aan anderen. U wilt juist zelf gebruik maken van eHerkenning. Als u heeft geklikt op ‘eHerkenning aanvragen of upgraden’ volgt u een stappenplan. U moet daarvoor iets naar beneden op de pagina.

Stappenplan betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning werkt op basis van betrouwbaarheidsniveaus. Hoe gevoeliger de gegevens, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau. Om zaken te doen met de gemeente, zoals bijvoorbeeld een subsidieaanvraag, heeft u vanaf 1 januari 2024 een eherkenningsmiddel nodig van minimaal niveau 3. Als u hier nu al rekening mee houdt kunt u uw eHerkenning op meerdere plekken gebruiken.

Wet Digitale Overheid (WDO)

De WDO gaat in op 1 juli 2023. Die wet stelt eisen aan het aanbieden van elektronische identificatiemiddelen voor de overheid en semi-overheid. Zo moeten we dan toegang geven tot identificatiemiddelen die door de rijksoverheid zijn goedgekeurd. Ook moeten de middelen die we inzetten minimaal niveau substantieel of hoog zijn.

Vragen

Wij gaan alleen over de gemeentelijke dienstverlening. We kunnen u dus helaas niet helpen met de vraag welke andere organisaties eHerkenning gebruiken of welke eisen zij daaraan stellen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met eHerkenning(externe link). Heeft u specifiek vragen over eHerkenning bij ons als gemeente? Stuur dan een e-mail naar webmaster@roerdalen.nl.