Met eHerkenning kunt u zich als organisatie online identificeren en uw gegevens veilig delen met andere organisaties, zoals bij ons. Het is vergelijkbaar met inloggen via DigiD, maar dan voor organisaties. De aanvraag voor eHerkenning gaat via de website www.eherkenning.nl(externe link). Daar staat ook alle informatie. De gemeente kan daar niet in helpen. Maar we merken dat de website van eHerkenning soms vragen oproept. Daarom volgt hier wat extra uitleg.

Aanvragen

eHerkenning vraagt u aan via de website www.eherkenning.nl(externe link). Volg op de website van eHerkenning de stappen van de aanvraag. Lees goed wat er staat. Meestal kiest u ‘eHerkenning aanvragen of upgraden’. Met andere woorden: u wilt de optie voor eHerkenning niet zelf aanbieden aan anderen. U wilt juist zelf gebruik maken van eHerkenning. Als u heeft geklikt op ‘eHerkenning aanvragen of upgraden’ volgt u een stappenplan. U moet daarvoor iets naar beneden op de pagina.

Stappenplan betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning werkt op basis van betrouwbaarheidsniveaus. Hoe gevoeliger de gegevens, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau. Organisaties stellen voor de online diensten die ze aan u als vrijwilligersorganisatie aanbieden een bepaald betrouwbaarheidsniveau in. U moet beschikken over dat betrouwbaarheidsniveau om als organisatie in te kunnen loggen.

Daarom moet u eerst weten welke betrouwbaarheidsniveau u moet aanvragen. Neem daarvoor eerst het stappenplan op de website van eHerkenning(externe link) door. Dit helpt u op weg met de vraag ‘Wat moet ik doen en hoe moet ik dat doen?’. Zo moet u bijvoorbeeld eerst kijken van welke diensten bij welke organisaties u als vrijwilligersorganisatie gebruik maakt. Dan kunt u kijken of u daar eHerkenning voor nodig heeft en welk betrouwbaarheidsniveau. Op die manier stelt u een lijstje op voor de aanvraag.

eHerkenning gebruiken bij ons

Wij vragen u op dit moment om als organisatie in te loggen met eHerkenning bij diverse subsidieaanvragen. Hiervoor heeft u betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Andere organisaties zoals de Belastingdienst hanteren een hoger betrouwbaarheidsniveau. De Belastingdienst hanteert minimaal niveau 3. Als u hier nu al rekening mee houdt kunt u uw eHerkenning op meerdere plekken gebruiken.

Wet Digitale Overheid (WDO)

Naar verwachting gaat de WDO in 2022 in. Die wet stelt eisen aan het aanbieden van elektronische identificatiemiddelen voor de overheid en semi-overheid. Zo moeten we dan toegang geven tot identificatiemiddelen die door de rijksoverheid zijn goedgekeurd. Ook moeten de middelen die we inzetten minimaal niveau substantieel of hoog zijn.

Voor eHerkenning betekent dit dat vanaf 1 juli 2021 niveau 1 niet meer beschikbaar zal zijn. Ook niveau 2 zal op termijn niet meer aangeboden worden. We raden daarom aan deze niveaus van eHerkenning niet meer af te nemen. Biedt een organisatie eHerkenning op een van deze niveaus? Spreek die organisatie hier dan op aan.

Vragen

Wij gaan alleen over de gemeentelijke dienstverlening. We kunnen u dus helaas niet helpen met de vraag welke andere organisaties eHerkenning gebruiken, wat u precies moet doen of invullen of welke betrouwbaarheidsniveaus u moet afnemen. Zoals gezegd is het belangrijk dat u eerst het stappenplan op de website van eHerkenning(externe link) doorloopt. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met eHerkenning(externe link).

Heeft u specifiek vragen over eHerkenning bij ons als gemeente? Stuur dan een e-mail naar webmaster@roerdalen.nl.