Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) verzorgt voor de meeste Limburgse gemeenten en het waterschap de heffing en inning van belastingen. Roerdalen hoort hier ook bij.

Ga naar de website van de BsGW

Of bel met BsGW via telefoonnummer 088 8420 420.