Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) verzorgt voor de meeste Limburgse gemeenten en het waterschap de heffing en inning van belastingen. Roerdalen hoort hier ook bij.

Ga naar de website van de BsGW(externe link)

Of bel met BsGW via telefoonnummer 088 8420 420.

BsGW

Voor al uw belastingzaken kunt u bij BsGW terecht. Ook vindt u de algemene belastingtarieven op de website van BsGW(externe link).

U kunt via de website van BsGW uw persoonlijke belastingzaken regelen. Denk hierbij aan:

 • afvalstoffenheffing
 • automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken
 • betalingsregeling belastingen en heffingen
 • kwijtschelding
 • kopie van de aanslag inzien
 • BIZ-bijdrage
 • hond aanmelden of afmelden voor hondenbelasting
 • onroerende zaakbelasting
 • reinigingsrecht, reinigingsheffing
 • rioolheffing
 • taxatieverslag inzien/opvragen
 • toeristenbelasting (logiesverblijf arbeidsmigranten en werknemers). Ook vindt u het nachtverblijfregister op de website van BSGW(externe link)
 • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

WOZ-waarde

Bent u op zoek naar informatie over de WOZ-waarde? Bijvoorbeeld over de beschikking, de waarde, hoe deze wordt berekend of hoe u bezwaar kunt maken? Bekijk dan de informatie over de WOZ-waarde op bsgw.nl(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?