Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Met een Predicaat Koninklijk mag u de titel Koninklijk toevoegen aan de naam van uw organisatie. U mag ook de Koninklijke Kroon gebruiken, bijvoorbeeld op uw briefpapier.

Hoe werkt het?

Alleen de Koning kan het Predicaat Koninklijk toekennen. Om het Predicaat Koninklijk te krijgen moet uw organisatie aan de volgende eisen voldoen:

  • Uw organisatie bestaat minimaal honderd jaar
  • Uw organisatie is van oorsprong Nederlands
  • Uw organisatie heeft een belangrijke positie binnen uw vakgebied
  • Uw organisatie is helemaal zelfstandig
  • Uw organisatie voert goed beleid en heeft een sterke financiële positie
  • Bestuurders en managers zijn van onbesproken gedrag
  • Een vereniging die politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen verspreidt, kan het predicaat niet krijgen

Wat moet ik doen?

U vraagt het Predicaat Koninklijk aan door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient. Voeg documenten toe die uw uitleg ondersteunen. Voldoet uw aanvraag aan deze voorwaarden? Dan stuurt de burgemeester die met een advies naar de Commissaris van de Koning. De Commissaris van de Koning adviseert de Koning over uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u de oorkonde die hoort bij het Predicaat Koninklijk van de Commissaris van de Koning. De procedure duurt ongeveer een jaar.

Hoe gaat het verder?

Het Predicaat Koninklijk is maximaal 25 jaar geldig. U kunt daarna een verlenging aanvragen door opnieuw een aanvraag te doen. Als uw organisatie wordt overgenomen of als er grote structurele wijzigingen zijn, mag u het predicaat niet meer gebruiken.

Meer informatie vindt u op de website van het Koninklijk Huis.

Heeft u gevonden wat u zocht?