Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. Samen kijken we naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in.

Wat moet ik doen?

Kunt u uw huis niet meer goed poetsen of onderhouden? Lukt het niet meer om zelfstandig familie en vrienden te bezoeken? Voelt u zich eenzaam en zou u wat meer onder de mensen willen zijn? Of weet u niet goed hoe u alles geregeld moet krijgen? Laat het weten via het Meldingsformulier Wmo of kom naar het spreekuur van het Sociaal Wijkteam.

Ga naar het Meldingsformulier Wmo

Hoe gaat het verder?

Heeft u het Meldingsformulier Wmo ingevuld? Of heeft u uw vraag gemeld bij het Sociaal Wijkteam? Dan hebben wij zes weken de tijd om onderzoek te doen. Zo vindt er een gesprek plaats bij u thuis (keukentafelgesprek). We bekijken waar u hulp bij nodig heeft. Ook onderzoeken we wat u nog zelf kunt en welke hulp het beste bij u past. Als u een keukentafelgesprek heeft gehad, krijgt u daarna een verslag van het gesprek thuisgestuurd. Zo kunt u alles nalezen wat besproken is.

Na het onderzoek kunt u een aanvraag indienen. Is het onderzoek na zes weken nog niet afgerond, of heeft u nog niets gehoord? Dan kunt u toch al een aanvraag indienen. Binnen twee weken na de aanvraag ontvangt u bericht over onze beslissing. Hierin staat of u hulp krijgt en zo ja, welke hulp u krijgt.

Welke hulp kan ik krijgen?

We kijken eerst of u bent geholpen met algemene hulp. Denk hierbij aan een boodschappendienst, klussendienst of huiskamerproject. Bent u hiermee niet geholpen? Dan kunnen wij u persoonlijke hulp bieden, zoals:

  • hulp bij het poetsen
  • een rolstoel of een aanpassing daaraan
  • een scootmobiel of collectief vervoer (vervoer van deur tot deur samen met anderen). Bekijk ook eens de pagina Vervoersvoorzieningen
  • aanpassingen in uw woning, bijvoorbeeld aan uw badkamer
  • een plek waar u uw dag kunt doorbrengen en u activiteiten kunt doen. Zo vermijden we eenzaamheid en ontlasten we mantelzorgers
  • kortdurend verblijf om een mantelzorger te ontlasten

We bekijken altijd wat het beste bij u past.

Hulp bij het gesprek: de cliëntondersteuner

Heeft u geen familie, vrienden of bekenden die u kunnen helpen bij het gesprek met ons? Dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Een cliëntondersteuner geeft onafhankelijke informatie, advies en algemene ondersteuning. Onafhankelijk wil zeggen dat hij of zij niet onder invloed van ons werkt. De cliëntondersteuner kijkt wat u nodig heeft en vertelt ons niets over wat u samen besproken heeft.

Hulp inschakelen van een cliëntondersteuner is gratis. Neem hiervoor contact op met het sociaal wijkteam.

Hulp ontvangen en betalen

Eigen bijdrage

Voor hulp of ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), betaalt u een eigen bijdrage. Alleen voor rolstoelen geldt dit niet. Deze bijdrage is € 19,00 per maand. Dit bedrag is niet afhankelijk van de hoeveelheid zorg of ondersteuning. Wij kijken ook niet naar uw inkomen of vermogen. Dit noemen ze het abonnementstarief.

Heeft u nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Of heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt de eigen bijdrage pas vanaf het moment dat u beiden AOW krijgt.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) regelt de facturen voor de eigen bijdrage. U krijgt automatisch bericht van het CAK als u een Wmo-voorziening krijgt van ons. Wij melden u hiervoor aan bij het CAK. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Aanbieders

Beslissen wij dat u hulp of begeleiding krijgt via de Wmo? Dan kan dat worden uitgevoerd door een aanbieder waarmee wij afspraken hebben gemaakt. De aanbieders vindt u op de website van Sociaal Domein Midden Limburg Oost.

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Als u hulp of een hulpmiddel krijgt toegewezen, kunt u kiezen hoe u dit wilt ontvangen. Dat kan via een Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. Lees meer hierover in onderstaande flyer, of op de website van de Rijksoverheid.

Lening om uw woning aan te passen

Heeft u een eigen huis?  Wilt u dit zo aanpassen dat u er langer kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld door beneden een slaapkamer en een badkamer te maken? Of door een inloopdouche te maken? Dan kunt u hier een lening voor afsluiten bij de Provincie Limburg. Kijk op www.limburg.nl/transitiefonds.

Sociaal Wijkteam

Gemeente Roerdalen heeft een sociaal wijkteam. Dit team kent alle mogelijkheden die er in onze gemeente zijn. Het sociaal wijkteam denkt met u mee als het gaat over zaken als huishouden, zorg, vervoer, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Op de pagina Sociaal wijkteam leest u meer.

Heeft u gevonden wat u zocht?