Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. Samen kijken we naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Soms is het namelijk al voldoende om uw omgeving actiever te betrekken. Waar nodig schakelen we natuurlijk professionele hulp in.

Wat moet ik doen?

Kunt u uw huis niet meer goed poetsen of onderhouden? Lukt het niet meer om zelfstandig familie en vrienden te bezoeken? Voelt u zich eenzaam en zou u wat meer onder de mensen willen zijn? Wilt u een melding doen voor beschermd wonen? Of weet u niet goed hoe u alles geregeld moet krijgen? Laat het weten via het Meldingsformulier Wmo of neem contact op met het Sociaal Team Roerdalen.

Ga naar het Meldingsformulier Wmo(externe link)

Hoe gaat het verder?

Heeft u het Meldingsformulier Wmo ingevuld? Of heeft u uw vraag gemeld bij het Sociaal Team? Dan nemen we binnen vijf werkdagen contact met u op om uw melding te bespreken. Vervolgens hebben wij zes weken de tijd om onderzoek te doen. Meestal vindt er dan een gesprek plaats bij u thuis (keukentafelgesprek). Samen bespreken we wat u zelf kunt. En waar u nog hulp of ondersteuning uit uw netwerk nodig heeft, of professionele hulp. Als er professionele hulp nodig is bekijken we samen welke hulp het beste bij u past. Als u een keukentafelgesprek heeft gehad, krijgt u daarna een verslag van het gesprek thuisgestuurd. Zo kunt u alles nalezen wat besproken is.

Na het onderzoek kunt u een aanvraag indienen. Is het onderzoek na zes weken nog niet afgerond, of heeft u nog niets gehoord? Dan kunt u toch al een aanvraag indienen. Binnen twee weken na de aanvraag ontvangt u bericht over onze beslissing. Hierin staat of u hulp krijgt en zo ja, welke hulp u krijgt.

Wilt u deze stappen graag bij de hand houden, bijvoorbeeld om ze tussendoor nog eens in te zien? Download dan het overzicht van het proces hieronder. 

Hulp ontvangen en betalen

Eigen bijdrage

Voor hulp of ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betaalt u een eigen bijdrage. Alleen voor rolstoelen geldt dit niet. De eigen bijdrage is nu €19,00 per maand. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit bedrag €20,60 per maand. Vanaf dan wordt het bedrag jaarlijks bijgesteld. De hoogte van de eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoeveelheid zorg of ondersteuning. Wij kijken ook niet naar uw inkomen of vermogen. Dit noemen ze het abonnementstarief.

Heeft u nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Of heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt de eigen bijdrage pas vanaf het moment dat u beiden AOW krijgt.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) regelt de facturen voor de eigen bijdrage. U krijgt automatisch bericht van het CAK als u een Wmo-voorziening krijgt van ons. Wij melden u hiervoor aan bij het CAK. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op (externe link)de website van het CAK(externe link).

Aanbieders

Krijgt u hulp of begeleiding via de Wmo? Dan kan dat worden uitgevoerd door een aanbieder waarmee wij afspraken hebben gemaakt. De aanbieders vindt u op de website van Sociaal Domein Midden Limburg Oost(externe link).

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Als u hulp of een hulpmiddel krijgt toegewezen, kunt u kiezen hoe u dit wilt ontvangen. Dat kan via een Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid(externe link).

In de tarieventabel Pgb Wmo gemeente Roerdalen 2023(externe link) (klik in het menu links op Bijlage 1) vindt u de tarieven van het persoonsgebonden budget voor begeleiding en kortdurend verblijf en voor hulp in het huishouden. 

Welke hulp kan ik krijgen?

We kijken eerst of u bent geholpen met algemene hulp. Denk hierbij aan een boodschappendienst, klussendienst of huiskamerproject. Bent u hiermee niet geholpen? Dan kunnen wij u persoonlijke hulp bieden, zoals:

  • hulp bij het poetsen
  • een rolstoel of een aanpassing daaraan
  • een scootmobiel of collectief vervoer (vervoer van deur tot deur samen met anderen). Bekijk ook eens de pagina Vervoersvoorzieningen
  • aanpassingen in uw woning, bijvoorbeeld aan uw badkamer
  • een plek waar u uw dag kunt doorbrengen en u activiteiten kunt doen. Zo vermijden we eenzaamheid en ontlasten we mantelzorgers
  • kortdurend verblijf om een mantelzorger te ontlasten

We bekijken altijd wat het beste bij u past.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met psychische en/ of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook dit vraagt u aan via het meldingsformulier Wmo. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur toezicht en begeleiding nabij is. Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar gedaan worden.  

Hulp bij het gesprek: de meedenker

U kunt bij een onafhankelijke 'meedenker' terecht met vragen over het regelen van zorg, ondersteuning en zorgbemiddeling. De  meedenker helpt u met het stellen van de juiste hulpvragen, vertelt u wat er mogelijk is en geeft u advies. Lees er meer over op onze pagina over de meedenkers

Melden van personen die zorg nodig hebben

Heeft een naaste snel psychische hulp nodig of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Lees op de pagina ‘Melden van personen die zorg nodig hebben’ hoe u dit kunt melden.”

Heeft u gevonden wat u zocht?