Wij vinden de mening van onze inwoners belangrijk. Zij weten als geen ander wat er leeft in Roerdalen. Daarom laten we inwoners meedenken over ons beleid en onze dienstverlening.

De adviesraad Sociaal Domein Roerdalen geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet (Pw). Alle leden van de adviesraad Sociaal Domein Roerdalen wonen in Roerdalen.

Wat doet de adviesraad?

De Wmo wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en blijven meedoen in de samenleving. De adviesraad kijkt mee met onder andere: het functioneren van de Omnibuzz, de Huiskamer Plus, huishoudelijke hulp en andere diensten die via de Wmo geregeld worden.

In de Jeugdwet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De jeugdwet zorgt dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. En zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De adviesraad is er voor inwoners die een signaal willen geven over wat gezinnen, ouders of kinderen daarvoor nodig hebben. Daarnaast adviseert de adviesraad het college bij nieuw beleid dat betrekking heeft op de jeugd.

Bij de uitvoering van de Participatiewet kijkt de adviesraad naar de belangen van inwoners met een uitkering. De raad adviseert gemeente Roerdalen over hoe de dienstverlening voor inwoners met een uitkering beter kan. Een aantal leden van de adviesraad heeft ervaring met een laag inkomen, een arbeidsbeperking of werkloosheid.

Meer informatie over de adviesraad vindt u op de website:

Ga naar de website van de adviesraad(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?