Bent u slecht ter been? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee parkeert u in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland op speciale parkeerplaatsen.

Wanneer kan ik een gehandicaptenparkeerkaart krijgen?

Er zijn drie verschillende gehandicaptenparkeerkaarten.

Bestuurderskaart of passagierskaart

In de volgende gevallen komt u in aanmerking voor een bestuurderskaart:

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan honderd meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt zelf auto rijden.

In de volgende gevallen komt u in aanmerking voor een passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan honderd meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

Het is ook mogelijk om een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aan te vragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Zit u in het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven? Dan kunt u voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.

Belangrijk

 • Gebruik de gehandicaptenparkeerkaart alleen voor uzelf.
 • Bent u uw kaart verloren? Geef dit zo snel mogelijk door bij de gemeente.
 • Verloopt uw kaart binnen twee maanden? Vraag dan op tijd een nieuwe kaart aan.

Wat moet ik doen?

Vul onderstaand formulier in, voeg een recente pasfoto toe en stuur het naar:

Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

Instellingen kunnen voor een instellingenkaart telefonisch contact opnemen met het Servicecentrum MER, tel: 0475 255956.

Hoe gaat het verder?

Spreekuur medisch adviseur

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, vragen wij bijna altijd medisch advies op bij de medisch adviseur. Dit is wettelijk verplicht. De medisch adviseur nodigt u uit om op het spreekuur te komen. Neem uw medicijnkaart en eventuele loophulpmiddelen mee naar het spreekuur. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten.

Het is belangrijk dat de adviseur een juist beeld krijgt van uw beperkingen. In het gesprek zullen daarom onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • de aard van de aandoening of gebrek.
 • uw medische voorgeschiedenis.
 • uw looppatroon.

Bij onduidelijkheid kan er informatie opgevraagd worden bij uw huisarts, specialist of andere behandelaar. Dat gebeurt nooit zonder uw toestemming. Ook kan het zijn dat u lichamelijk wordt onderzocht. Dit is nooit een uitgebreid onderzoek en is in de meeste gevallen niet nodig.

Besluit

 • De medisch adviseur brengt ons op de hoogte van zijn bevindingen. Wij beslissen daarna of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Nadat u een aanvraag heeft ingediend, hebben wij acht weken om een beslissing te nemen. Als de medisch adviseur met uw toestemming informatie opvraagt bij uw huisarts, specialist of behandelaar, kan het langer duren.
 • Als uw gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend ontvangt u daarover van ons een brief. Heeft u deze brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente om een afspraak te maken om uw kaart op te halen.
 • Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Is uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, gestolen of beschadigd? Vraag dan een vervangende kaart aan. Bij verlies of diefstal doet u eerst aangifte bij de politie. In dat geval heeft u een proces verbaal nodig om een nieuwe kaart aan te vragen.

Wat kost het?

Het aanvragen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart kost € 106,-. Ook als u een afwijzing ontvangt, moet u deze kosten betalen.

Hoe lang is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?

De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Heeft u de kaart voor een kortere periode toegewezen gekregen? Dan is de kaart alleen tijdens die periode geldig.

Kaart verlengen

Verloopt uw gehandicaptenparkeerkaart en wilt u deze verlengen? Vraag dan een nieuwe kaart aan. Hoe u dat doet en wat het kost leest u in de informatie hierboven.

Waar mag ik parkeren?

Wilt u weten waar u gehandicaptenparkeerplaatsen en andere voorzieningen voor gehandicapten vindt? Kijk dan op ongehinderd.nl.

U mag met een gehandicaptenparkeerkaart:

 • parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
 • onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt
 • parkeren buiten de parkeervakken in een parkeerschijfzone
 • maximaal drie uur parkeren langs een gele onderbroken streep. Leg in dit geval de parkeerschijf duidelijk zichtbaar in de auto
 • maximaal drie uur parkeren buiten de parkeervakken binnen een woon- of winkelerf. Leg in dit geval de parkeerschijf duidelijk zichtbaar in de auto
 • maximaal drie uur parkeren op een plaats waar dat op grond van een parkeerverbod voor anderen verboden is. Leg in dit geval de parkeerschijf duidelijk zichtbaar in de auto

Heeft u gevonden wat u zocht?