Heeft u te weinig geld om uw kind naar school te vervoeren? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het gaat hierbij om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.