Heeft u te weinig geld om uw kind naar school te vervoeren? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het gaat hierbij om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

In de volgende gevallen kunt u een vergoeding aanvragen:

  • uw kind reist naar een school op meer dan zes kilometer van uw woning. Dit geldt alleen voor openbaar vervoer of eigen vervoer
  • uw kind reist samen met een begeleider naar school. Dit geldt alleen voor openbaar vervoer of eigen vervoer
  • uw kind reist met aangepast vervoer naar school

Gaat uw kind naar het voortgezet (speciaal) onderwijs? Dan komt u alleen in aanmerking wanneer uw kind niet zelfstandig naar school kan.

Wat kost het?

Gaat het om vervoer naar het (speciaal) basisonderwijs? Dan vragen wij een eigen bijdrage wanneer uw inkomen boven een vooraf vastgestelde norm komt. In de Verordening leerlingenvervoer (artikel 23)(externe link) kunt u opzoeken hoe hoog deze eigen bijdrage is.

Wat moet ik doen?

U dient een digitale aanvraag in bij de gemeente via https://vervoersmanagementonline.ptrm.nl(externe link)

  • Doe dit vóór 1 juni van het betreffende jaar. Stroomt uw kind in de loop van een schooljaar in? Vraag de vergoeding dan zo snel mogelijk aan.
  • Meer informatie over het indienen van een aanvraag leest u in de Handleiding leerlingenvervoer hieronder.

Wat heb ik nodig?

  • Het Burgerservicenummer (BSN) van uzelf (aanvrager) en het kind waarvoor u leerlingenvervoer aanvraagt.
  • Een recente(medische) reden die is beschreven.
  • Is uw inkomen lager dan de norm? Stuur dan een kopie van het laatste verzamelinkomen of belastbare loon mee. Dit geldt alleen voor aanvragen voor (speciaal) basisonderwijs. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Hoe gaat het verder?

U krijgt binnen acht weken bericht of u leerlingenvervoer krijgt. Bent u het niet eens met onze beslissing, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?