Heeft u een laag inkomen? Kan uw kind hierdoor niet sporten, geen muziek maken of geen lid worden van een vereniging? Dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld of het Jeugdfonds Sport en Cultuur. U kunt ook een bijdrage krijgen voor de opvang van uw kinderen.