Om werk en kinderen te kunnen combineren, kunt u gebruik maken van de kinderopvang en/of een peuterprogramma (vroeger bekend als de peuterspeelzaal). Met kinderopvang bedoelen we: een kinderdagverblijf, een gastoudergezin of buitenschoolse opvang.

Peuterprogramma

Het peuterprogramma (maximaal 8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen) stimuleert op een speelse manier de ontwikkeling van peuters. Hierdoor worden kinderen goed voorbereid op de basisschool. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom om mee te doen. Het peuterprogramma (vroeger: de peuterspeelzaal) wordt in verschillende dorpen aangeboden door kinderopvangorganisaties Leef Kind (peuterarrangement) en Wee-Play (peuteropvang).

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Soms hebben peuters en kleuters extra begeleiding nodig om een goede start op de basisschool te maken. Speciaal hiervoor is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Een VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau als er sprake is van een (taal)achterstand en/of gedragsproblemen in brede zin. Denk hierbij aan kinderen die erg teruggetrokken zijn of juist druk gedrag laten zien. Kinderen met een VVE-indicatie worden spelenderwijs begeleid bij taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn van peuterprogramma naar groep 1-2 en vervolgens naar groep 3.

Wat kost het?

De kosten van het peuterprogramma en/of de voorschoolse educatie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Ouders die allebei werken of alleenstaande ouders

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ook ouders die een verplicht school- of werktraject vanuit de gemeente volgen, krijgen kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag vindt u alle informatie.

Als één of beide ouders niet werken

Als u en/of de andere ouder niet werkt, heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Uw kind kan dan wel 8 uur per week aan het peuterprogramma deelnemen of tenminste 12 uur per week aan de voorschoolse educatie. De eigen bijdrage (gesubsidieerd tarief) bedraagt voor het peuterprogramma ongeveer € 2,00 per uur. Mensen noemen dit ook wel de peuterspeelzaal subsidie. Voor voorschoolse educatie wordt een eigen bijdrage van ongeveer € 0,35 per uur gevraagd. De hoogte van de eigen bijdrage kan verschillen per kindercentrum. De overige kosten betaalt de gemeente Roerdalen.

Neem voor meer informatie of voor het maken van een offerte contact op met het kindercentrum van uw keuze (Leef Kind of Wee-Play).

Contactgegevens kindercentra
Kinderopvang Leef Kind0475 50 50 50info@leefkind.nlLeef Kind.nl
Wee-Play Kinderopvang0475 85 82 57info@wee-play.nlWee-play.nl

Tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie (SMI)

Heeft u sociale of medische problemen en wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen. Als u deze indicatie krijgt, vergoeden wij tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang.

Voorwaarden

  • Er is sprake van sociaal/medische gezinsproblematiek
  • Een onafhankelijk deskundige (bijvoorbeeld de jeugdarts van het consultatiebureau of een medewerker van Centrum voor Jeugd en Gezin) bevestigt dat u door lichamelijke, psychische of sociale redenen (tijdelijk) niet voor uw kind(eren) kunt zorgen
  • Uw kind is niet ouder dan 11 jaar en staat op uw adres ingeschreven (in de basisregistratie Personen (BRP)) van gemeente Roerdalen
  • U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag

Kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie wordt toegekend voor maximaal 27,5 uur per week, voor maximaal 12 maanden. Afhankelijk van uw inkomen kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.

Tegemoetkoming kinderopvang SMI aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie. U vraagt dit aan door contact op te nemen met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 25 59 50. De medewerker van de afdeling Participatie stuurt u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken. Heeft u hulp nodig bij het invullen? Neem contact op met het Sociaal Team Roerdalen. Zij helpen u graag.

Meer informatie

Meer weten of hulp nodig? Neem contact met ons op. U vindt de contactgegevens op onze contactpagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?