De meeste kinderen gaan vanaf vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar zijn ze leerplichtig. Ze moeten dan naar school totdat ze achttien jaar zijn of een havo-, vwo- of mbo-diploma hebben. Voor leerlingen tot zestien jaar heet dit leerplicht. Voor jongeren van zestien tot achttien jaar heet dit kwalificatieplicht.