De meeste kinderen gaan vanaf vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar zijn ze leerplichtig. Ze moeten dan naar school totdat ze achttien jaar zijn of een havo-, vwo- of mbo-diploma hebben. Voor leerlingen tot zestien jaar heet dit leerplicht. Voor jongeren van zestien tot achttien jaar heet dit kwalificatieplicht.

Uitzonderingen

In sommige gevallen zijn er uitzonderingen op de leer- en kwalificatieplicht mogelijk.

Uw kind niet inschrijven op een school

U hoeft uw kind niet in te schrijven op een school als:

 • uw kind niet naar school kan door een lichamelijke of geestelijke beperking
 • u vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
 • uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland
 • een rondtrekkend bestaan leidt en uw kinderen mee reizen. U bent bijvoorbeeld schipper, kermisexploitant of circusmedewerker

Dat heet vrijstelling van inschrijving. U meldt bij de leerplichtambtenaar dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind vijf jaar wordt. Doet u dit later? Dan moet u dit elk jaar vóór 1 juli opnieuw doorgeven.

De leerplichtambtenaren zijn in dienst van de gemeente Roermond (afdeling Sociale Zaken, team Educatie).

Contact:

Kazerneplein 7
6041 TG Roermond
Telefoonnummer: 14 0475

Vakantie of vrij vragen voor uw kind buiten schoolvakanties

U kunt vrijstelling krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Dit kan om de volgende redenen:

 • Uw kind is ziek
 • Een religieuze feestdag
 • Een belangrijke gebeurtenis, zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin
 • Vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal tien dagen per jaar)

Dat heet bijzonder verlof. U vraagt vrijstelling aan bij de directeur van de school.

Uw kind thuis houden als school te veel wordt

Is uw kind nog geen zes jaar? Dan mag u uw kind thuishouden om te voorkomen dat het teveel wordt belast. Dit mag maximaal vijf uur per week. U kunt dit uitbreiden naar maximaal tien uur per week als u toestemming krijgt van de directeur van de school.

Verzuim

Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. In dit geval schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Lees op rijksoverheid.nl welke straf u kunt krijgen.

Wat heb ik nodig om vrijstelling aan te vragen?

Uw kind niet inschrijven op een school

Welke documenten u nodig heeft, hangt af van de reden van vrijstelling:

 • verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog
 • verklaring waarin u uitlegt waarom geen school in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
 • verklaring van de directeur van een buitenlandse school

Neem contact met ons op als u het niet zeker weet.

Vakantie of vrij vragen voor uw kind buiten schoolvakanties

 • documenten die aantonen dat de vrijstelling nodig is

Neem contact met ons op als u het niet zeker weet.

Uw kind thuis houden als school te veel wordt

U heeft geen documenten nodig om vrijstelling te krijgen.

Hoe gaat het verder?

Als u vrijstelling van inschrijving aanvraagt bij de leerplichtambtenaar, krijgt u binnen zes weken bericht.

Meer informatie

Op de website Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over leerplicht.

Heeft u gevonden wat u zocht?