Alle grond in onze gemeente die niet in het bezit is van inwoners, bedrijven of natuurbeheer, is gemeentegrond. Soms kunt u van de gemeente grond kopen of huren. Zo kunt u bijvoorbeeld bouwgrond kopen, een volkstuintje huren, of landbouwgrond pachten.

Bouwkavel (bouwgrond) kopen

Soms bieden we grond te koop aan om op te bouwen. Dit heet een bouwkavel. Bouwkavels bieden we meestal aan binnen een bouwproject. Deze grond verkopen wij alleen als bouwgrond als het bestemmingsplan woningbouw mogelijk maakt. Afgelopen jaren hebben we binnen de projecten Wienkeskoel II en Oortjensveld III nog enkele kavels verkocht. Op dit moment verkopen wij als gemeente onderstaande bouwkavels in Roerdalen:

  • Dukatenlaan Herkenbosch (de laatste kavel wordt eind 2020/begin 2021 te koop aangeboden)
  • Holsterveld Vlodrop wordt momenteel voorbereid. In de loop van 2021 start de verkoop

Heeft u grond gekocht? Dan kunt u pas beginnen met bouwen op deze grond als u een omgevingsvergunning heeft voor uw bouwplan.

Volkstuin (moestuin) huren

U kunt op verschillende plekken in Roerdalen een volkstuintje van ons huren. Een volkstuin mag u gebruiken voor het verbouwen van groenten en fruit. In de documenten hieronder vindt u de locaties van alle volkstuinen in de gemeente Roerdalen. Heeft u interesse in een volkstuin en woont u in onze gemeente? Neem dan contact met ons op via (0475) 538 888 of info@roerdalen.nl.

Landbouwgrond pachten

Heeft u een landbouwbedrijf in Roerdalen? Dan kunt u grond van ons pachten. Grond pachten kan alleen als u de grond gebruikt voor landbouw.

Elk jaar in de periode januari – maart publiceren wij beschikbare landbouwgrond in een nieuwsbericht. Zodra dit het geval is nemen we op deze pagina een verwijzing op naar dit nieuwsbericht. 

Heeft u gevonden wat u zocht?