Wij bewaren alle bouwtekeningen en bouwplannen die bij ons zijn ingediend. U kunt deze bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt.

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vragen wij om een tekening van de bouw of verbouw en een situatieschets. Een situatieschets is een plattegrond van de bouw en de directe omgeving.

Hoe werkt het?

De omgevingsvergunning en toebehoren kunt u bij ons bekijken.

Nieuwe bouwplannen worden bekendgemaakt op de gemeentepagina RoerdalenBericht in huis-aan-huisblad ViaLimburg (onder Roerdalenbericht) én op de pagina Roerdalenbericht op onze website. Allereerst verschijnt een bekendmaking van de aanvraag. Zodra er een besluit is genomen op de aanvraag wordt dit opnieuw bekendgemaakt. Daarna kunt u de documenten bekijken.

Wat moet ik doen?

Bel ons, en geef concreet aan welke documenten u wilt inzien. Bijvoorbeeld de tekeningen of de uitleg van de plannen. U hoort dan van ons hoe het verder gaat. Ons telefoonnummer vindt u op de contactpagina.

Wat kost het?

Het bekijken van bouwplannen is gratis.

Heeft u gevonden wat u zocht?