Of het nu om overlast of onderhoud gaat: als er bij u in de buurt een probleem is, wilt u dat dit snel opgelost wordt. Om een probleem te melden kunt u contact opnemen met de gemeente, boa of met de politie.

Melding doorgeven aan de gemeente

Komt u op straat iets tegen dat kapot of storend is? Druk dan op onderstaande knop en geef het door via Fixi. Bijvoorbeeld:

  • zwerfvuil op straat of gedumpt afval in het buitengebied
  • een beschadigd verkeersbord
  • losliggende stoeptegels
  • een kapotte straatlantaarn
  • gevaarlijke/onoverzichtelijke verkeerssituaties. Let op: dit geldt niet voor provinciale wegen. U kunt een melding over provinciale wegen doorgeven bij provincie Limburg.
  • overhangende takken
  • langdurige, ernstige geluidsoverlast (bijvoorbeeld van muziek en blaffende honden): ga eerst zelf in gesprek of schakel buurtbemiddeling in. Alleen als dit niet helpt kunt u een melding doorgeven

Melding doorgeven via Fixi

Download de Fixi app voor Android of iOS. Bekijk hier de uitleg en meestgestelde vragen over het gebruik van Fixi.

Afhandeling

De melding gaat naar de juiste persoon, bijvoorbeeld de BOA of een medewerker van de buitendienst. Zij gaan voor u aan de slag. Veel inwoners weten Fixi te vinden om meldingen te maken. Bedankt daarvoor! Door de verdubbeling van het aantal meldingen kan het langer duren voordat u een reactie krijgt.

Spoedmelding buiten kantooruren

Ziet u iets dat met spoed opgelost moet worden en is de gemeente al gesloten? Bel dan met onze piketdienst via telefoonnummer 06 55 83 80 69. Dit is alleen voor meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Denk aan chemische afvaldumpingen, omgevallen bomen, rioolproblemen of gevaarlijke situaties.

Gaat het om straatlantaarns? Dan belt u na 17.00 uur met Nobralux via telefoonnummer 0411 44 04 01. Doe dat alleen bij gevaarlijke situaties, zoals lichtmasten die aangereden zijn en de weg blokkeren of blootliggende bedrading. Lichtmasten die niet branden meldt u gewoon via Fixi. Deze worden dan meegenomen in het wekelijkse onderhoud.

Handhaving en Toezicht

Onze BOA’s (handhaving) gaan op pad voor kleine overtredingen en overlast. Denk bijvoorbeeld aan:

  • foutparkeren
  • een caravan die te lang op straat geparkeerd staat
  • loslopende honden

Toezichthouders gaan op pad bij (illegale) bouw, lokale milieuzaken en eventuele overtredingen van het omgevingsplan.

BOA of Toezichthouder inschakelen

Ervaart u overlast? Probeer dan eerst zelf in gesprek te gaan of schakel de buurtbemiddeling in. Werkt dit niet en wilt u een BOA of een Toezichthouder inschakelen? Bel dan de Omgevingsdienst: 0475 25 51 00. Is de overlast in het weekend en zo erg dat u niet kunt wachten tot maandag? Dan belt u de politie. Bekijk ook de pagina 'Als u de regels overtreedt'.

Wanneer gemeente, wanneer politie?

Wilt u melding doen van overlast of een onveilige situatie? En weet u niet zeker of u hiervoor bij de gemeente of de politie moet zijn? Bekijk dan de serie Buitengewoon Blauw. In de filmpjes ziet u wat de taken zijn van de gemeente, en wat de taken zijn van de politie. Het gaat dan vooral om veiligheid en handhaving. Ook komt het doen van meldingen in de serie aan bod. Bekijk de afleveringen op YouTube.

Geen spoed, wel politie? Bel (0900) 88 44

Bel 0900 88 44 bij bijvoorbeeld: een onveilig gevoel, verdachte of dreigende situaties, inbraak, dumping van drugsafval, cafés die te lang open zijn, gevaarlijke (verkeers-) situaties, overlast of mensen die expres dingen kapotmaken. Bij een noodsituatie belt u natuurlijk 112.

Vuurwerk overlast

Ervaart u overlast van vuurwerk? Dan kunt u dit melden bij de politie. Dit kan 24/7 via (0900) 8844. Bel altijd 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties. Anoniem melden? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Stankoverlast, geluid, trillingen of stof (melding over het milieu)

Heeft u last van stank, geluid, trillingen of stof, afkomstig van grote bedrijven? Merkt u bodem-, lucht- of waterverontreiniging op? Bel dan de MilieuKlachtentelefoon van Provincie Limburg op 085 773 69 83 . Of dien een milieuklacht in op de website van Provincie Limburg.

Melding maken over ongewenst huurgedrag

Vanaf 1 januari 2024 kunnen huurders en anderen bij de gemeente een klacht indienen of een melding maken over ongewenst verhuurgedrag. U kunt een melding maken per mail: oov@roerdalen.nl of via telefoonnummer (0475) 538 888. Het toezicht en handhaving van de algemene regels en de verhuurvergunning ligt bij gemeenten. Voor woningcorporaties is de Autoriteit Woningcorporaties verantwoordelijk.

Heeft u gevonden wat u zocht?