Of het nu om overlast of onderhoud gaat: als er bij u in de buurt een probleem is, wilt u dat dit snel opgelost wordt. Om een probleem te melden kunt u contact opnemen met de gemeente of met de politie.

Melding doorgeven aan de gemeente

Komt u op straat iets tegen dat kapot of storend is? Druk dan op onderstaande knop en geef het door via Fixi. Bijvoorbeeld:

  • zwerfvuil op straat of gedumpt afval in het buitengebied
  • een beschadigd verkeersbord
  • losliggende stoeptegels
  • een kapotte straatlantaarn
  • gevaarlijke/onoverzichtelijke verkeerssituaties. Let op: dit geldt niet voor provinciale wegen. U kunt een melding over provinciale wegen doorgeven bij provincie Limburg(externe link)
  • overhangende takken
  • langdurige, ernstige geluidsoverlast (bijvoorbeeld van muziek en blaffende honden): ga eerst zelf in gesprek of schakel buurtbemiddeling in. Alleen als dit niet helpt kunt u een melding doorgeven

Melding doorgeven via Fixi(externe link)

Download de Fixi app voor Android(externe link) of iOS(externe link). Bekijk hier de uitleg en meestgestelde vragen over het gebruik van Fixi(externe link).

Afhandeling

De melding gaat naar de juiste persoon, bijvoorbeeld de BOA of een medewerker van de buitendienst. Zij gaan voor u aan de slag. Veel inwoners weten Fixi te vinden om meldingen te maken. Bedankt daarvoor! Door de verdubbeling van het aantal meldingen kan het langer duren voordat u een reactie krijgt.

Spoedmelding buiten kantooruren

Ziet u iets dat met spoed opgelost moet worden en is de gemeente al gesloten? Bel dan met onze piketdienst via telefoonnummer 06 - 55 83 80 69. Dit is alleen voor meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Denk aan chemische afvaldumpingen, omgevallen bomen, rioolproblemen of gevaarlijke situaties.

Gaat het om straatlantaarns? Dan belt u na 17.00 uur met Nobralux via telefoonnummer 0411 - 44 04 01. Doe dat alleen bij gevaarlijke situaties, zoals lichtmasten die aangereden zijn en de weg blokkeren of blootliggende bedrading. Lichtmasten die niet branden meldt u gewoon via Fixi. Deze worden dan meegenomen in het wekelijkse onderhoud.

Handhaving en Toezicht

Onze BOA’s (handhaving) gaat op pad voor kleine overtredingen en overlast. Denk bijvoorbeeld aan:

  • foutparkeren
  • een caravan die te lang op straat geparkeerd staat
  • loslopende honden

Toezichthouders gaan op pad bij (illegale) bouw, lokale milieuzaken en eventuele overtredingen van het bestemmingsplan.

Handhaving of Toezichthouder inschakelen

Ervaart u overlast? Probeer dan eerst zelf in gesprek te gaan of schakel de buurtbemiddeling in. Werkt dit niet en wilt u Handhaving of een Toezichthouder inschakelen, neem dan contact met ons op. Bekijk ook de pagina 'Als u de regels overtreedt'.

Wanneer gemeente, wanneer politie?

Wilt u melding doen van overlast of een onveilige situatie? En weet u niet zeker of u hiervoor bij de gemeente of de politie moet zijn? Bekijk dan de serie Buitengewoon Blauw. In de filmpjes ziet u wat de taken zijn van de gemeente, en wat de taken zijn van de politie. Het gaat dan vooral om veiligheid en handhaving. Ook komt het doen van meldingen in de serie aan bod. Bekijk de afleveringen op YouTube. (externe link)

Geen spoed, wel politie? Bel (0900) 88 444

Bel 0900 88 444 bij bijvoorbeeld: een onveilig gevoel, verdachte of dreigende situaties, inbraak, dumping van drugsafval, cafés die te lang open zijn, gevaarlijke (verkeers-)situaties, overlast of mensen die expres dingen kapotmaken. Bij een noodsituatie belt u natuurlijk 112.

Vuurwerk overlast

Ervaart u overlast van vuurwerk? Dan kunt u dit melden bij de politie. Dit kan 24/7 via (0900) 8844. Bel altijd 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties. Anoniem melden? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Melding over het milieu

Heeft u last van geur, geluid, trillingen of stof, afkomstig van grote bedrijven? Merkt u bodem-, lucht- of waterverontreiniging op? Bel dan de MilieuKlachtentelefoon van Provincie Limburg op (025) 126 02 14. Of dien een milieuklacht in op(externe link) de website van Provincie Limburg(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?