Heeft u schade of bent u gewond geraakt? En bent u van mening dat dit onze schuld is? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. U dient dan een schadeclaim bij ons in.

Er zijn twee soorten schades waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u heeft opgelopen door iets dat wij hebben gedaan
  • Schade door achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld pleinen, openbaar groen of bouwwerken

Wat moet ik doen?

Bent u verzekerd? Meld uw schade dan bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met ons. Als u niet bent verzekerd, dient u de schadeclaim bij ons in. Dat kan via onderstaande link. 

Schadeclaim indienen(externe link) 

Wat heb ik nodig?

Stuur de volgende zaken mee:

  • bewijs van de schade (bijvoorbeeld foto's, een proces-verbaal of ondertekende getuigenverklaring)
  • bewijs van het bedrag van de schade. Bijvoorbeeld een rekening van een reparatie. Noem ook de namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een claim indienen. Stuur dan de zaken die hierboven zijn genoemd mee en zet in de brief de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u ons aansprakelijk stelt
  • omschrijving van de schade
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het rekeningnummer (IBAN) waarop wij een eventuele schadevergoeding kunnen storten

Stuur de brief naar ons postadres.

Hoe gaat het verder?

Wij sturen uw aansprakelijkheidsstelling door naar onze verzekering. De verzekeringsmaatschappij handelt uw aanvraag vervolgens af. Als wij vinden dat we aansprakelijk zijn, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed. Zijn wij van mening dat de schade niet onze schuld is? Dan wijzen we uw verzoek af. U ontvangt dan een brief van ons of de verzekering waarin we uitleggen waarom.

Heeft u gevonden wat u zocht?