Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Roerdalen. Het college voert het beleidsprogramma uit dat door de gemeenteraad in hoofdlijnen wordt opgesteld.

Het college bestaat in Roerdalen uit de burgemeester, 3 wethouders en de gemeentesecretaris. Bekijk wie dit zijn in het raadsinformatiesysteem (RIS). De burgemeester en wethouders hebben elk hun eigen gebieden waar hun werk zich op richt. Deze onderwerpen bij elkaar noemen we de ‘portefeuille’. Degene die over een bepaald onderwerp gaat, wordt ‘portefeuillehouder’ genoemd.

College van burgemeester en wethouders Roerdalen
College van burgemeester en wethouders Roerdalen

Burgemeester

De burgemeester wordt niet gekozen door de inwoners van onze gemeente, maar bij Koninklijk Besluit benoemd. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. In het college mag de burgemeester meedoen met het nemen van besluiten, in de gemeenteraad niet.

Wethouders

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Zij maken geen deel uit van de gemeenteraad en stemmen dus ook niet mee in de raadsvergadering.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de directeur van de gemeentelijke organisatie. Hiermee is de gemeentesecretaris de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina over de gemeenteraad.

Raadsinformatiesysteem (RIS)

In het RIS kunt u alles vinden over het college en de raad.  U vindt er bijvoorbeeld:

  • de kalender van de raadsvergaderingen
  • documenten, zoals besluitenlijsten, moties en raadsinformatiebrieven
  • foto’s en informatie over het college en de raad
  • een livestream van de raadsvergadering

Heeft u gevonden wat u zocht?