De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, en de commissies werken met verschillende documenten. Lees hier welke documenten dat zijn. Per document vindt u een link naar het raadsinformatiesysteem (RIS), waar u de documenten kunt inzien.

Collegebesluiten en collegevoorstellen

Het college vergadert iedere dinsdagmorgen. In de vergadering besluit het college over de punten die door medewerkers worden ingediend. Hiervoor maken medewerkers een collegevoorstel. Van de besluiten die het college neemt aan de hand van de voorstellen, wordt per vergadering een besluitenlijst gemaakt. De vastgestelde besluitenlijst inzien(externe link) kan vanaf de woensdag na de vergadering. Het gaat dan om de vastgestelde besluiten van de week daarvoor.

De collegevoorstellen van de vastgestelde besluitenlijsten bekijken(externe link) kan vanaf de woensdag na de vergadering. Let op: dit zijn de collegevoorstellen van de week ervoor. Klik op de link en kies aan de linkerkant de collegevergadering waarvan u de voorstellen wilt inzien.

Toezeggingen en actiepunten college

In het RIS kunt u een lijst met toezeggingen en actiepunten van het college inzien(externe link). Dit zijn zaken die portefeuillehouders hebben toegezegd tijdens vergaderingen. U kunt zien tijdens welke vergadering en welk agendapunt de toezegging is gedaan, en of deze is afgehandeld.

Moties

Raadsleden en raadsfracties kunnen tijdens een raadsvergadering een motie indienen. Deze motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat. Er kan ook een motie worden ingediend over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dan wordt de motie “vreemd aan de orde van de dag” genoemd en aan het einde van de vergadering behandeld. Over een ingediende motie wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens gestemd. Als de raad een motie aanneemt, spreekt hij daarmee een gevoel uit of geeft het college opdracht om iets te doen. Het college is niet verplicht een door de raad aangenomen motie uit te voeren. Een motie is niet juridisch bindend. Als het college een motie niet uitvoert, kan dat wel politieke gevolgen hebben.

Bekijk de moties in het RIS.(externe link)

Amendementen

Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals bijvoorbeeld een voorstel voor een raadsbesluit. Door middel van het indienen van een amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel. Met dit middel kunnen politieke partijen hun eigen uitgangspunten terug zien in de besluitvorming.

Bekijk de amendementen in het RIS(externe link)

Raadsinformatiebrieven

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad op verschillende manieren over actuele ontwikkelingen. Dit doen ze onder andere via een raadsinformatiebrief. Lees de raadsinformatiebrieven in het RIS. (externe link)

Artikel 33-vragen Reglement van Orde (RvO)

Fracties of raadsleden kunnen aan het college van burgemeester en wethouders vragen stellen. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over een bepaald onderwerp. Of ze kunnen vragen wat de wethouders of burgemeester ergens van vinden. Het stellen van deze vragen kan op grond van artikel 33 van het 'Reglement van Orde(externe link)'. Daarom kunt u dit soort vragen inzien in het RIS(externe link) onder het kopje 'Artikel 33-vragen RvO'.

Vergaderingen

De vergaderingen van het college zijn besloten, maar die van de raad en de commissies mag u meestal bijwonen. Interesse? Of benieuwd naar welke vergaderingen er zijn? Bekijk dan de pagina 'vergaderingen'.

Bekendmakingen, verordeningen, besluiten en beleid

Wilt u meer weten over bekendmakingen, verordeningen, besluiten en beleid? Bekijk dan onze pagina over bekendmakingen, verordeningen en besluiten. We publiceren bekendmakingen, verordeningen, nadere regels en beleidsregels op overheid.nl(externe link). Ook nieuw vastgesteld beleid publiceren we daar steeds vaker. In de toekomst zal al het vastgestelde beleid ook worden gepubliceerd op overheid.nl. Bent u op zoek naar een specifiek beleidsstuk en kunt u het op overheid.nl niet vinden? Neem dan contact met ons op. 

Heeft u gevonden wat u zocht?