Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u zorgen dat de bouwmaterialen, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Als bedrijf moet u melden waar de materialen vandaan komen en hoe u het bouwafval afvoert. Dit doet u via het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Ga naar Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link)

Bepaal of u een melding moet doen

U hoeft geen melding te doen als u:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruikt
 • baggerspecie verspreidt op een aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in een landbouwbedrijf gebruikt of opslaat
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn, gebruikt of opslaat

Bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Gebruikt u vervuilde bouwstoffen? Meld dit dan minstens dertig dagen van tevoren.
 • Gebruikt u schone grond? Meld dit dan minstens vijf werkdagen van tevoren.
 • Gaat u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger plaatsen of andere grote werken uitvoeren? Neem dan contact met ons op. Wij geven dan aan wanneer u dit moet melden.

Melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link). Geef hierbij de volgende informatie:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adres van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen

Reageren wij niet op uw melding? Dan mag u starten als de termijn is verstreken. Zie ‘Bepaal wanneer u de melding moet doen’ voor de termijnen.

Werkzaamheden uitvoeren

Zorg dat u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels in het Besluit bodemkwaliteit(externe link). Verder is het goed om de Nota bodembeheer(externe link) door te lezen. Daarin staat uitgelegd wat wel en niet mag als het gaat over bodemkwaliteit. Een belangrijk onderdeel hierbij is de Bodemkwaliteitskaart(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?