Komt iemand bij u logeren op een visum voor een kort verblijf? Of staat u garant voor iemand die korte tijd naar Nederland komt? Dan heeft hij of zij een door u ondertekend Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig.

Op het bewijs geeft u aan dat:

  • de persoon komt logeren
  • u garant staat voor de persoon
  • de persoon komt logeren én u garant staat voor deze persoon.

Garant staan betekent dat u de verantwoordelijkheid neemt voor kosten of schulden die ontstaan tijdens het verblijf. Komt de persoon alleen logeren, maar staat u niet garant? Dan neemt u met het bewijs de verantwoordelijkheid dat de persoon na korte tijd Nederland weer verlaat.

Wat moet ik doen?

  1. Maak een afspraak. Het afsprakensysteem wordt vernieuwd. U kunt daarom vandaag helaas geen afspraak inplannen. Onze excuses voor het ongemak.
  2. Download het formulier op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en vul het in. Let op:zet er geen handtekening onder!
  3. Geef op het formulier aan of de persoon komt logeren, of u garant staat, of beide.
  4. Kom met het formulier en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar de afspraak. Let er op dat het formulier wel ingevuld is, maar niet ondertekend.
  5. Tijdens de afspraak moet u uw handtekening zetten. Zo bewijst u dat uw handtekening echt is. Zie de pagina Handtekening legaliseren.
  6. Staat u garant voor uw bezoeker en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet ook uw partner meekomen om het formulier bij ons te ondertekenen. Ook uw partner neemt een geldig identiteitsbewijs mee. Staat u niet garant? Dan is alleen uw eigen handtekening op het formulier voldoende.

Wat kost het?

U betaalt alleen de kosten voor het legaliseren de handtekening(en). Dat is € 9,25.

Hoe gaat het verder?

U stuurt het formulier naar de persoon die u uitgenodigd heeft. Hij of zij kan hiermee het visum aanvragen.

Hoe lang is het geldig?

Een bewijs van logiesverstrekking of een bewijs van garantstelling is maximaal drie maanden geldig.

Meer informatie

Meer informatie over garantstelling staat op de website van de Rijksoverheid. Op de website Nederland en u ziet u voor welke nationaliteiten een visum verplicht is.