In het centrum van Herkenbosch willen we nieuwe woningen mogelijk maken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Stedenbouwkundige schets

Op de tekening hieronder ziet u hoe het er straks uitziet. Op de website www.hartjeherkenbosch.nl(externe link) vindt u meer voorbeelden.

Een tekening van het bovenaanzicht voor het centrumplan Herkenbosch.

Werk aan de winkel

De gemeente is in 2021 eigenaar geworden van de gebouwen aan de Europalaan Centrum 24, Stationsweg 7 en Hoofdstraat 49-51 in Herkenbosch. In 2024 wordt de gemeente nog eigenaar van het pand aan de Stationsweg 5. Het gebied ligt in het centrum van Herkenbosch. Hier willen we in totaal 18 koopwoningen en maximaal 16 (sociale) huur appartementen laten bouwen. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren.

Stedenbouwkundig plan

In goed overleg met de omgeving zijn we tot een stedenbouwkundig plan gekomen dat de basis is voor het (ontwerp)bestemmingsplan. Het doel van dit alles is om uiteindelijk een goede invulling aan het gebied te kunnen geven. Met woningen waar echt behoefte aan is.

Bestemmingsplanwijziging, slopen en bouwrijp maken

De bestaande bestemming laat geen woningbouw toe. Daarom zijn we gestart met de bestemmingsplanwijziging. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 19 september 2022 voor 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt nu gereed gemaakt voor vaststelling door de gemeenteraad.  

Wie gaat bouwen?

In het plangebied worden zoals gezegd in totaal 18 koopwoningen en maximaal 16 (sociale huur) appartementen gebouwd. De koopwoningen worden gebouwd door ontwikkelaar Wanten Bouw. Wanten Bouw werkt voor dit project samen met ontwikkelaar WeDo Development en met Verheijen Smeets Architecten. Woningcorporatie Wonen Limburg heeft de intentie om de realisatie van de sociale huurwoningen op zich te nemen.

Hoe gaat het verder?

We hopen dat de werkzaamheden media 2024 van start kunnen gaan, maar zijn net als iedereen afhankelijk van verschillende externe factoren. Zodra er nieuws is zullen we dat via deze pagina delen. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ellen de groot via administratiereo@roerdalen.nl of bel: 0475 538 88 88. Of heeft u belangstelling voor een van de koopwoningen? Kijk dan op de website www.hartjeherkenbosch.nl(externe link).