In het centrum van Herkenbosch willen we nieuwe woningen mogelijk maken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Stedenbouwkundige schets

Op de tekening hieronder ziet u hoe het er straks uitziet.

De stedenbouwkundige schets voor het Centrumplan Herkenbosch. We zien de ingetekende huizen van bovenaf.

Werk aan de winkel

De gemeente is in 2021 eigenaar geworden van de gebouwen aan de Europalaan Centrum 24, Stationsweg 5 en 7 en Hoofdstraat 49-51 in Herkenbosch. Het gebied ligt in het centrum van Herkenbosch. Hier willen we in totaal 18 woningen en maximaal 16 (sociale huur)appartementen laten bouwen.  Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren.

Stedenbouwkundig plan

In goed overleg met de omgeving zijn we tot een stedenbouwkundig plan gekomen dat de basis is voor het (ontwerp)bestemmingsplan. Het doel van dit alles is om uiteindelijk een goede invulling aan het gebied te kunnen geven. Met woningen waar echt behoefte aan is.

 

Bestemmingsplanwijziging, slopen en bouwrijp maken

De bestaande bestemming laat geen woningbouw toe. Daarom zijn we gestart met de bestemmingsplanwijziging. Deze ligt sinds 19 september 2022 voor 6 weken ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (zoek op plannummer NL.IMRO.1669.BPHKB2021CENTRUMHB-OW01). Daarnaast slopen we de bestaande gebouwen. Vervolgens moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Dat doen we als gemeente zelf. Ook het woonrijp maken van de openbare infrastructuur (bijvoorbeeld openbare parkeerplaatsen) na realisatie van de woningen zal de gemeente verzorgen. 

Ontwikkelaar vinden

In het plangebied worden zoals gezegd in totaal 18 woningen en maximaal 16 (sociale huur)appartementen gebouwd. De appartementen zullen door Wonen Limburg worden gebouwd. Voor het bouwen van de woningen zoeken we een ontwikkelaar. Geïnteresseerde ontwikkelaars konden zich daarvoor aanmelden tot en met 31 oktober. 

Hoe gaat het verder?

We zoeken nu eerst een ontwikkelaar. We hopen dat de werkzaamheden eind 2023 van start kunnen gaan, maar zijn net als iedereen afhankelijk van verschillende externe factoren. Zodra er nieuws is zullen we dat via deze pagina delen. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ellen de groot via administratiereo@roerdalen.nl of bel: 0475 538 88 88