Gemeente Roerdalen werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan leggen we keuzes voor verkeer en vervoer voor de volgende vijf jaar vast. Keuzes die ervoor moeten zorgen dat we ons veilig en makkelijk kunnen blijven verplaatsen. En die ervoor zorgen dat het prettig wonen blijft in onze dorpen. Duurzaam en veilig vooruit!

Waar gaat het over?

Mobiliteit gaat over alle verplaatsingen van plek naar plek in onze dorpen. Met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te voet. Mobiliteit gaat niet alleen over rijdende voertuigen maar ook over het parkeren van de auto of fiets. Ook duurzame keuzes horen bij mobiliteit. Bijvoorbeeld meer met de fiets, het plaatsen van laadpalen of organiseren van elektrische (deel) auto’s of fietsen. Welke projecten zijn hiervoor nodig? Op deze vragen geeft het mobiliteitsplan antwoord.

Samen doen

Het mobiliteitsplan maken we samen met inwoners, verenigingen, raadsleden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Op verschillende manieren halen we de inbreng van betrokkenen in onze gemeente op. Wat gaat er goed en waar is nog verbetering mogelijk? 

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Guus Brings via het Servicepunt Roerdalen: 0475 538 888. U kunt ook mailen via verkeer@roerdalen.nl.

Planning

 1. Afgerond: Ophalen inbreng inwoners bij supermarkten -

  Op 12 november halen we de inbreng van inwoners voor de mobiliteitsvisie op bij de supermarkten in de dorpen. 

 2. Afgerond: Werkatelier met raadsleden -

  Op 16 november gaan de raadsleden aan de slag in werkateliers. Hierbij zijn vertegenwoordigers uit alle raadsfracties aanwezig. Hier wordt input verzameld voor de mobiliteitsvisie.

 3. Afgerond: Werkatelier met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers en scholen  -

  Op 16 november vindt ook een werkatelier plaats met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers en scholen. Hier wordt input verzameld voor de mobiliteitsvisie.

 4. Afgerond: Enquête -

  Van 1 december tot 21 december vragen we uw mening via een enquête. Uw input nemen we mee in het opstellen van een mobiliteitsplan. 

 5. Afgerond: Mobiliteitsvisie ligt voor in de raad -

  De gemeenteraad buigt zich over de mobiliteitsvisie tijdens de gemeenteraadsvergadering. 

 6. Nog te doen: Werkatelier met raadswerkgroep -

  De raad gaat aan de slag om van de mobiliteitsvisie een mobiliteitsplan te maken. 

 7. Nog te doen: De raad besluit over het mobiliteitsplan -

  Het mobiliteitsplan ligt voor in de raadsvergadering.