De buurt Holsterveld bij Vlodrop is volop in ontwikkeling. Het bouwplan verbindt de huurwoningen die nu nog midden in het veld staan met de rest van het dorp. Bij het opstellen van het ontwerp van de buurt hebben we verder gekeken naar de wegen, kabels en leidingen en de hoogspanningsmasten die er al zijn. We hebben ook rekening gehouden met parkeren, duurzaamheid en de waterhuishouding. Op de tekening ziet u hoe de buurt er straks uit gaat zien.

Stedenbouwkundige schets wijk Holsterveld

Een tekening van bovenaf over hoe de wijk Holsteveld eruit komt te zien.
Stedenbouwkundige schets Holsterveld

Ontwerp

De buurt Holsterveld grenst aan de Holsterweg (bovenaan in de tekening) en aan de Van den Broecksingel (rechts in de tekening). Linksonder ziet u de negen woningen die er al staan. Rechts daarnaast liggen de zeven vrije kavels. Deze variëren in oppervlakte van 670 m2 tot 1000 m2. Boven de vrije kavels komen de koop- en huurwoningen. De koopwoningen liggen aan de linkerkant. Het gaat om tien levensloopbestendige woningen. De tien huurwoningen liggen rechts daarvan, in twee rijen van vijf woningen met de achtertuinen tegen elkaar. Er komt een extra weg, met de bestaande woningen en vrije kavels aan de ene kant van die weg, en de koop- en huurwoningen aan de andere kant. Tussen alle huizen en wegen planten we groen en bomen.

Hoogspanningsmasten

Het gebied onder de hoogspanningsmasten is in het ontwerp nu nog met gras ingericht. We bekijken nog hoe we dit gebied een functie voor de gemeenschap kunnen geven. Bijvoorbeeld als groene ontmoetingsplek. Heeft u ideeën voor de inrichting van het gebied onder de hoogspanningsmasten? Stuur dan een e-mail naar info@roerdalen.nl onder vermelding van Holsterveld Vlodrop. 

Woningen

Huurwoningen

Het bouwen, verhuren en beheren van woningen is geen taak van de gemeente. We hebben daarom met Wonen Limburg een overeenkomst gesloten voor het bouwen van tien (sociale) huurwoningen. Deze huurwoningen zijn levensloopbestendig. Dat betekent dat ze ook geschikt zijn voor senioren. Heeft u interesse in een huurwoning? Neem dan contact op met Wonen Limburg via telefoonnummer 088-3850800. Of kijk op www.wonenlimburg.nl(externe link). Als u een huurwoning zoekt kunt u zich ook aanmelden op www.thuisinlimburg.nl(externe link).

Koopwoningen

Voor de realisatie van 10 levensloopbestendige koopwoningen hebben we, via een prijsvraag, in 2021, een ontwikkelaar geselecteerd en daarmee afspraken vastgelegd. Inmiddels heeft deze ontwikkelaar zich helaas teruggetrokken uit dit plan. Inmiddels is er een overeenkomst tot stand gekomen met HVG Real Estate. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de website van HVG Real Estate(externe link)

Verkoop vrije kavels

De gemeente verkoopt zeven bouwkavels. Hierop kunt u een eigen woning bouwen. Inmiddels zijn voor kavels 1 en 2 koopovereenkomsten afgesloten. De kavels die nog beschikbaar zijn, variëren in grootte van 670 m2 tot 800 m2. De selectieprocedure vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De belangrijkste bouwregels, grondprijzen, kavelgroottes, de regels voor inschrijven en een inschrijfformulier staan in een brochure die u bij ons kunt opvragen. Om in aanmerking te komen voor een kavel en om de informatie op te vragen stuurt u een e-mail naar info@roerdalen.nl of bel 0475 538 888.

Grondoverdracht

Eind 2022 dragen we de grond over aan Wonen Limburg en de eerste kopers van de vrije kavels. Daarna kunnen zij beginnen met de bouw van de woningen. We verwachten dat de bouw begin 2023 begint. Ook wordt op korte termijn gestart met het bouwrijp maken van het gebied.