Klacht of melding over verhuurder

Er zijn wettelijke regels voor goed verhuurderschap, die gelden voor alle verhuurders en verhuurbemiddelaars. Voldoet een verhuurder niet aan de regels? Dan kunt u dat melden of een klacht indienen. 

Wettelijke regels

De wettelijke regels gaan bijvoorbeeld over het voorkomen van discriminatie en intimidatie, het beperken van hoge waarborgsommen en onredelijke servicekosten. En over het opstellen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verstrekken van informatie aan huurders over hun rechten en plichten. Daarnaast is het verboden om dubbele bemiddelingskosten te vragen. Voor de verhuur aan arbeidsmigranten gelden extra regels. Zo moet de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd en moet de arbeidsmigrant geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten in een taal naar keuze. 

Slecht onderhoud

Lees meer over hoe u zorgt dat een verhuurder slecht onderhoud aanpakt op de website van de Rijksoverheid

Meldpunt Goed verhuurderschap

Vanaf 1 januari 2024 kunnen huurders en anderen bij de gemeente een klacht indienen of een melding maken over ongewenst verhuurgedrag. U kunt een melding maken per mail: info@roerdalen.nl of via de Omgevingsdienst, tel. 0475 25 51 00. Het toezicht en handhaving van de algemene regels en de verhuurvergunning ligt bij gemeenten. Voor woningcorporaties is de Autoriteit Woningcorporaties verantwoordelijk. 

Heeft u gevonden wat u zoekt?