Op woensdag 6 maart ontmoetten inwoners, raadsleden en de gemeente elkaar om te werken aan een duurzamer Roerdalen. Dat gebeurde tijdens een bewonersavond in Feel Fit Center Roerdalen in Melick. Op het programma stonden workshops over de onderwerpen ‘natuur en water’ en ‘duurzame energie’. Ook stonden we stil bij de nieuwe koers voor duurzaamheid die we het afgelopen jaar samen hebben uitgestippeld. 

Natuur en water

Tijdens de workshop ‘natuur en water’ bekeken we op welke manier we de natuur en biodiversiteit in Roerdalen kunnen verbeteren. We wezen een aantal plekken in de dorpen aan waar mogelijk kansen liggen. We hadden het over beplanting, nestkastjes, takkenrillen en fruitbomen. Met informatieborden erbij, voor mensen die in hun tuin ook hiermee aan de slag willen. Hoe mooi zou het zijn als inwoners samen deze plekken kunnen aanleggen en onderhouden? En het echte ontmoetingsplekken worden in de dorpen?

Duurzame energie 

In de workshop ‘duurzame energie’ bedachten we allerlei ideeën om inwoners te helpen energie te besparen of over te stappen op duurzame energie. Het ging vooral over het verminderen van het aardgasverbruik. Inwoners die hun huis al duurzamer hebben gemaakt, geven anderen graag een inkijkje. Bijvoorbeeld via de landelijke duurzame huizenroute. Ook hadden we het over buurtambassadeurs die de wijk ingaan om andere inwoners te helpen in actie te komen.

Samen steeds duurzamer

De bijeenkomst in Melick was voorlopig de laatste van vijf bewonersavonden over het onderwerp duurzaamheid. Tijdens de bijeenkomsten hebben we hard gewerkt aan een nieuwe koers voor duurzaamheid tot aan 2050. Maar we bedachten ook ideeën en projecten waarmee inwoners en de gemeente op korte termijn aan de slag kunnen. Naast de bewonersavonden voerden we een onderzoek uit onder het Inwonerspanel Roerdalen. Ook gingen we bij de supermarkten met inwoners in gesprek en werkte er een klankbordgroep mee. 

Hoe nu verder?

De gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over de nieuwe koers voor duurzaamheid. Maar ondertussen werken we verder. We hebben gemerkt dat veel inwoners duurzaamheid belangrijk vinden en er al actief mee bezig zijn. Ook hebben zij allerlei ideeën voor een duurzamer Roerdalen. Hopelijk kunnen we de komende tijd ‘denken’ steeds meer om gaan zetten in ‘doen’. We willen iedereen die heeft meegewerkt aan de nieuwe duurzaamheidskoers, heel erg bedanken.