Linda Palmen is chauffeur en belader bij RD Maasland. Samen met haar collega’s haalt zij het GFT bij u op. Linda ziet GFT niet als afval maar als waardevolle grondstof, zij vertelt:

“Het GFT uit uw keuken en tuin zamelen wij in via de groene container. Eerst gaat het naar de overslaglocatie in Montfort. Vervolgens gaat het naar Venlo naar de vergistingsinstallatie. Daar wint Aterro biogas uit het GFT en maakt als eindproduct compost. Compost is een voedingsstof voor de bodem, en wordt gebruikt voor tuinen en in de landbouw. Het stimuleert de groei van gewassen en planten op een milieuvriendelijke manier. Via de keuken en tuin belandt het GFT weer in de groene container. De kringloop is rond.”

“Het is belangrijk dat u geen ander afval bij het GFT doet, zoals plastic, glas of restafval. Als Attero te veel vervuiling aantreft, keuren zij de hele vracht af. En dat is zonde. Het GFT-afval moet dan alsnog verwerkt worden als restafval. Dat is niet alleen veel duurder, het GFT kan dan ook niet worden verwerkt tot compost. Ook kleine stukjes plastic en glas in het GFT zijn zeer ongewenst. Via het compost kan dit in ons voedsel terechtkomen.”