Locatiekeuze nieuwbouw school Posterholt bekend

Het gebouw van basisschool de Draaiende Wieken is niet meer geschikt voor het geven van modern onderwijs. Technisch, bouwkundig en op het gebied van duurzaamheid voldoet het bestaande gebouw niet meer. Uit het haalbaarheidsonderzoek naar renovatie of nieuwbouw blijkt nieuwbouw de beste keuze. Uit drie mogelijke varianten op het bestaande terrein is een plek vooraan langs de Heerbaan het meest geschikt. Het college van B&W is akkoord met deze voorkeursvariant. 

Ontwerptekening 

De ontwerptekening van de nieuw te bouwen school in Posterholt.
De ontwerptekening van de nieuw te bouwen school in Posterholt.

Duurzame omgeving

Het nieuwe Kindcentrum bestaat uit een basisschool, peuteropvang, buitenschoolse opvang en mogelijk kinderopvang. Het nieuwe gebouw voldoet aan de moderne eisen en behoeften van onderwijs en kinderopvang. Het biedt een duurzame omgeving waarin kinderen van 0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. De huidige school kan open blijven tijdens de nieuwbouw.

2025

Om het nieuwe Kindcentrum te bouwen werken de gemeente Roerdalen, het bestuur van INNOVO en de school samen. Het nieuwe Kindcentrum zal zoals het nu uitziet in 2025 klaar zijn voor gebruik. Het levert straks een belangrijke bijdrage aan het onderwijs en de opvang van kinderen in Posterholt en omgeving.