U gebruikt een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) om te laten zien wie u bent. Ook kunt u ermee naar andere landen reizen. Met een paspoort kunt u alle landen in de wereld bezoeken, ook landen buiten de Europese Unie. Met een identiteitskaart kunt u alleen naar een bepaald aantal landen reizen, vooral de landen uit de Europese Unie. Landen die u kunt bezoeken met een ID-kaart(externe link) vindt u op de website van de Rijksoverheid. De ID-kaart is in augustus 2021 vernieuwd. Lees er meer over in het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart komt u persoonlijk bij ons langs. Maak voor de aanvraag een afspraak. Als u een paspoort of identiteitskaart voor uw kind aanvraagt, neemt u uw kind mee (en indien van toepassing, het toestemmingsformulier). Gaat het om een paspoort of identiteitskaart na adoptie? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op.

Afspraak maken paspoort

Afspraak maken identiteitskaart

Ophalen

Vijf werkdagen na de aanvraag kunt u uw paspoort of ID-kaart bij ons ophalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het ophalen van uw paspoort of ID-kaart kunt u alleen zelf doen. Is het voor uw kind, neem dan uw kind mee. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem wel uw afhaalbewijs mee. Haal uw paspoort of identiteitskaart binnen drie maanden op, anders is het niet meer geldig.

Wat moet ik meenemen?

Neem het volgende mee naar de afspraak:

 • een recente pasfoto, niet ouder dan 6 maanden (zie rijksoverheid.nl voor de pasfoto eisen(externe link))
 • alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog heeft, ook als ze zijn verlopen
 • als u een tweede paspoort aanvraagt, neemt u bewijzen mee dat u het tweede paspoort nodig heeft
 • als uw paspoort kwijt of gestolen is, tekent u een Verklaring van vermissing
 • pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag

Paspoort of identiteitskaart voor een kind

Vraagt u een paspoort aan voor uw kind dat jonger is dan achttien jaar? Of vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind dat jonger is dan twaalf jaar? Neem uw kind dan mee naar de afspraak. Bij een paspoort voor iemand ouder dan 12 jaar worden vingerafdrukken gemaakt. Neem naast de zaken die hierboven zijn genoemd ook mee:

 • een origineel legitimatiebewijs van de ouder(s) of de personen die het gezag over het kind hebben. Als beide ouders gezag hebben en er komt maar één ouder mee naar de afspraak moet u dus beide legitimatiebewijzen meenemen. 
 • onderstaande ingevulde toestemmingsverklaring ondertekend door de ouder(s)/gezaghouder(s) (die niet bij de aanvraag aanwezig is/zijn). Hebben beide ouders het gezag en komt maar één ouder mee naar de afspraak dan moeten dus beide ouders de toestemmingsverklaring ondertekenen. 

Tijdens de afspraak krijgt u een afhaalbewijs mee. Neem dit afhaalbewijs mee als u uw paspoort of identiteitsbewijs komt ophalen. Reisdocumenten moeten persoonlijk worden opgehaald door de persoon voor wie het document is.

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort of identiteitskaart snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Hieraan zijn extra kosten verbonden (zie het kopje 'Wat kost het?'). Als u de afspraak maakt vóór 14.00 uur ’s middags, kunt u het paspoort of de identiteitskaart meestal de volgende werkdag ophalen. U kunt het document gegarandeerd na 2 werkdagen ophalen. Bent u uw oude paspoort of identiteitskaart kwijt? Dan is een spoedaanvraag niet altijd mogelijk. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Kwijt of gestolen

In Nederland

Als uw paspoort of identiteitskaart in Nederland is kwijtgeraakt of gestolen, dan geeft u dit zo snel mogelijk door. Dit is belangrijk om misbruik ervan te voorkomen. Het melden van een vermissing van een reisdocument is gratis. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. 

U kunt de vermissing van uw paspoort of identiteitskaart hieronder direct digitaal doorgeven en daarna een afspraak maken om een nieuwe aan te vragen. Voor elk vermist reisdocument moet een aparte vermissing worden doorgegeven.

Doorgeven vermissing paspoort of identiteitskaart 

Hieronder kunt u een afspraak maken om een nieuw paspoort aan te vragen na vermissing. Als het niet lukt om de vermissing digitaal door te geven, dan geeft u tijdens uw aanvraag aan dat uw document vermist is. U vult op dat moment de vermissingsverklaring in.

Afspraak maken vermissing paspoort

Afspraak maken vermissing identiteitskaart

Als u uw oude paspoort of identiteitskaart terugvindt, bent u verplicht het bij ons in te leveren. Het oude document is niet meer geldig.

In het buitenland

Is uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland kwijt of gestolen? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit bewijs heeft u nodig voor uw verzekering én om bij ons een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Meld ook bij de Nederlandse ambassade of het consulaat(externe link) dat uw paspoort of identiteitskaart is verdwenen en vraag een noodpaspoort aan.

Wat kost het?

Paspoort

 
ProductPrijs
Paspoort 18 jaar en ouder€ 77,85
Paspoort jonger dan 18 jaar€ 58,85
Zakenpaspoort€ 77,85
Spoedaanvraag€ 53,00 extra

Identiteitskaart

 
ProductPrijs
Identiteitskaart 18 jaar en ouder€ 70,35
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar€ 37,95
Spoedaanvraag€ 53,00 extra

Geldigheid

Identiteitskaart

Een identiteitskaart is tien jaar geldig als u achttien jaar of ouder bent. Bent u jonger dan achttien jaar? Dan is de kaart vijf jaar geldig.

Paspoort

Geldigheid paspoort:
Situatie of productGeldigheid
18 jaar en ouder10 jaar
jonger dan 18 jaar5 jaar
zakenpaspoort10 jaar
Tweede paspoort2 jaar

Kinderen met een andere achternaam

Reist u met uw kind naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan uw kind? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag heeft. Meer hierover leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Tweede paspoort of zakenpaspoort

Naast een gewoon paspoort is het mogelijk een tweede paspoort of een zakenpaspoort aan te vragen. Wilt u een tweede paspoort of zakenpaspoort aanvragen? Geef dit dan bij de aanvraag duidelijk aan.

Zakenpaspoort

Reist u veel, bijvoorbeeld voor uw werk? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort heeft twee keer zoveel bladzijden dan een normaal paspoort. U kunt daardoor langer met uw paspoort doen.

Tweede paspoort

Reist u regelmatig naar landen met een visumplicht? Dan kan het dat uw paspoort op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Of gaat u naar een land dat in conflict is met een land waarvan u een stempel in uw paspoort heeft? Bekijk hier de lijst met conflicterende landen(externe link).

U kunt voor deze situaties een tweede paspoort aanvragen. U moet wel kunnen laten zien dat u dit echt nodig heeft. Voorwaarden om een tweede paspoort bij ons aan te vragen:

 • uw eerste paspoort is nog minimaal zes maanden geldig
 • u kunt bewijzen dat het noodzakelijk is om te reizen
 • u gebruikt het tweede paspoort niet als noodpaspoort
 • u hebt niet genoeg aan een identiteitskaart om te kunnen reizen. Lees meer over het verschil tussen een paspoort en identiteitskaart op rijksoverheid.nl(externe link)

Soms beoordeelt één van onze medewerkers uw reisgedrag. Bijvoorbeeld door te kijken naar de stempels en visa die in het paspoort staan. Let erop dat het reizen met twee paspoorten een risico kan vormen. Bij controles zal het bezit van twee paspoorten vragen oproepen.

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Soms is het niet mogelijk om persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis. Eén van onze medewerkers kan dan naar u toe komen. De medewerker kan u vooraf vragen om een medische verklaring.

Kunt u door een tijdelijke, lichamelijke beperking geen vingerafdrukken laten maken? Dan krijgt u een paspoort dat één jaar geldig is. Wanneer uw beperking blijvend is, krijgt u een paspoort dat tien jaar geldig is.

Heeft u gevonden wat u zocht?