U gebruikt een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) om te laten zien wie u bent. Ook kunt u ermee naar andere landen reizen.

Met een paspoort kunt u alle landen in de wereld bezoeken, ook landen buiten de Europese Unie. Met een identiteitskaart kunt u alleen naar een bepaald aantal landen reizen, vooral de landen uit de Europese Unie. Landen die u kunt bezoeken met een ID-kaart vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart komt u persoonlijk bij ons langs. Als u een paspoort of identiteitskaart voor uw kind aanvraagt, neemt u uw kind mee. Maak voor de aanvraag eerst een afspraak.

Afspraak maken ID-kaart

Afspraak maken paspoort

Lukt het niet om online een afspraak te maken? In sommige gevallen geeft het afsprakensysteem een foutmelding. Lees het nieuwsbericht hierover.

Ophalen

Vijf werkdagen na de aanvraag kunt u uw paspoort of ID-kaart bij ons ophalen. Dit kunt u alleen zelf doen. Is het voor uw kind, neem dan uw kind mee. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem wel uw afhaalbewijs mee. 

Haal uw paspoort of identiteitskaart binnen drie maanden op, anders is het niet meer geldig.

Wat moet ik meenemen?

Neem het volgende mee naar de afspraak:

 • Een pasfoto (zie rijksoverheid.nl voor de pasfoto eisen);
 • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog heeft, ook als ze zijn verlopen;
 • Als u een tweede paspoort aanvraagt, neemt u bewijzen mee dat u het tweede paspoort nodig heeft;
 • Als uw paspoort kwijt of gestolen is, tekent u een Verklaring van vermissing;
 • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag;

Vraagt u een paspoort aan voor iemand die jonger is dan achttien jaar? Of vraagt u een identiteitskaart aan voor iemand die jonger is dan twaalf jaar? Neem uw kind dan mee. Neem dan ook mee:

 • Een origineel legitimatiebewijs van de ouder(s) of de personen die het gezag over het kind hebben.
 • Onderstaande ingevulde toestemmingsverklaring ondertekend door de ouder(s) of de personen die het gezag over het kind hebben.

Komt u langs voor een paspoort en bent u ouder dan 12 jaar? Dan maken wij vingerafdrukken tijdens de afspraak.

Tijdens de afspraak krijgt u een afhaalbewijs mee. Neem dit afhaalbewijs mee als u uw paspoort of identiteitsbewijs komt ophalen.

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort of identiteitskaart snel nodig en kunt u geen vijf werkdagen meer wachten? Doe dan een spoedaanvraag. Vraagt u het paspoort of de identiteitskaart vóór 14.00 uur aan? Dan kunt u het meestal de volgende werkdag vanaf 10:00 uur al ophalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra (zie het kopje 'Wat kost het?').

Wat kost het?

Paspoort

ProductPrijs
Paspoort 18 jaar en ouder€ 73,20
Paspoort jonger dan 18 jaar€ 55,30
Zakenpaspoort€ 73,20
Spoedaanvraag€ 49,85 extra
Thuisbezorgen€ 15,30

Identiteitskaart

ProductPrijs
Identiteitskaart 18 jaar en ouder€ 58,30
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar€ 30,70
Spoedaanvraag€ 49,85 extra
Thuisbezorgen€ 15,30

Geldigheid

Identiteitskaart

Een identiteitskaart is tien jaar geldig als u achttien jaar of ouder bent. Bent u jonger dan achttien jaar? Dan is de kaart vijf jaar geldig.

Paspoort

Geldigheid paspoort:
Situatie of productGeldigheid
18 jaar en ouder10 jaar
jonger dan 18 jaar5 jaar
zakenpaspoort10 jaar
Tweede paspoort2 jaar

Kwijt of gestolen

In Nederland

Als uw paspoort of identiteitskaart in Nederland is kwijtgeraakt, kunt u direct een nieuwe aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing. U hoeft dus geen aangifte te doen bij de politie.

Als u uw oude paspoort of identiteitskaart terugvindt, bent u verplicht het bij ons in te leveren. Het oude document is niet meer geldig.

In het buitenland

Is uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland kwijt of gestolen? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit bewijs heeft u nodig voor uw verzekering én om bij ons een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Meld ook bij de Nederlandse ambassade of het consulaat dat uw paspoort of identiteitskaart is verdwenen en vraag een noodpaspoort aan.

Afspraak maken ID-kaart na vermissing

Afspraak maken paspoort na vermissing

Kinderen met een andere achternaam

Reist u met uw kind naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan uw kind? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag heeft. Meer hierover leest u op de website van Defensie.

Tweede paspoort of zakenpaspoort

Naast een gewoon paspoort is het mogelijk een tweede paspoort of een zakenpaspoort aan te vragen. Geef bij de aanvraag duidelijk aan wanneer u dit wenst.

Zakenpaspoort

Reist u veel, bijvoorbeeld voor uw werk? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort heeft twee keer zoveel bladzijden dan een normaal paspoort. U kunt daardoor langer met uw paspoort doen.

Tweede paspoort

Heeft u tijdelijk geen visum, maar wilt u toch naar het buitenland reizen? Of gaat u naar een land dat in conflict is met een land waarvan u een stempel in uw paspoort heeft? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen. U moet wel kunnen laten zien dat u dit echt nodig heeft.

Voorwaarden om een tweede paspoort bij ons aan te vragen:

 • Uw eerste paspoort is nog minimaal zes maanden geldig;
 • U kunt bewijzen dat het noodzakelijk is om te reizen;
 • U gebruikt het tweede paspoort niet als noodpaspoort;
 • U hebt niet genoeg aan een identiteitskaart om te kunnen reizen. Lees meer over het verschil tussen een paspoort en identiteitskaart op rijksoverheid.nl.

Soms beoordeelt een van onze medewerkers uw reisgedrag. Bijvoorbeeld door te kijken naar de stempels en visa die in het paspoort staan.

Let erop dat het reizen met twee paspoorten een risico kan vormen. Bij controles zal het bezit van twee paspoorten vragen oproepen.

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Soms is het niet mogelijk om persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis. Een van onze medewerkers kan dan naar u toe komen. De medewerker kan u vooraf vragen om een medische verklaring.

Kunt u door een tijdelijke, lichamelijke beperking geen vingerafdrukken laten maken? Dan krijgt u een paspoort dat één jaar geldig is. Wanneer uw beperking blijvend is, krijgt u een paspoort dat tien jaar geldig is.

Heeft u gevonden wat u zocht?