Logo CDA

Voorzitter,

Op de voorgestelde begroting rust natuurlijk ook de realiteit waarin we ons op dit moment bevinden. Verlies van baan en daarmee zekerheid, angst, stress, ontwrichting van de thuissituatie, eenzaamheid, psychische klachten, niet behandeld worden indien er geen acute zorg vereist is, de gedachte dat het middel wel eens erger dan de kwaal kan zijn op de langere termijn.

Voorzitter, dit zijn slechts enkele factoren die regelmatig benoemd worden naast het R-getal en aantal besmettingen inzake Corona waardoor de hele wereld inmiddels is getroffen. Dit zijn factoren waaraan ook Roerdalen en haar inwoners niet van gevrijwaard zullen blijven en een zware wissel zal trekken op onze gemeente in de nabije toekomst.

Voorzitter, Het is echter ook een tijd waarin we zien hoe ongelofelijk creatief heel veel mensen omspringen met de situatie en mooie nieuwe initiatieven  zijn ontstaan die na bestrijding van het virus zeker zullen blijven voortbestaan. Bedrijven en individuen die niet bij de pakken neerzitten en iedere keer opnieuw kijken naar wat wel nog kan i.p.v. wat allemaal niet meer kan, continue blijven omdenken.  En voorzitter, zonder mensen te verdelen in groepen, verdient eenieder individu respect en begrip in hoe men probeert deze crisis een plaats te geven.

If you do what you did, you get what you got!!! Dus, voorzitter, laten we een voorbeeld nemen aan de omdenkers van deze tijd  en vanuit dat oogpunt een veilige maar ook gezonde gemeente te kunnen blijven voor onze inwoners.

Als fractie adviseren we U als college het ‘verdienmodel’ tegen het licht te houden.. Met alleen bezuinigen en belastingverhoging houden we het niet lang meer vol. Zoals bekend daalt ons eigen vermogen ieder jaar fors en duurt het niet lang voordat deze totaal verdampt is..met als negatieve trendbreuk dat er nu zelfs een niet sluitende begroting voorligt. We weten dat het sociaal domein veel van onze middelen vraagt en ook nu het  virus rondwaart vergt dat nog meer van onze middelen. Echter de realiteit is dat zonder het virus ons eigen vermogen de laatste jaren al fors gedaald is.

Daarom onze oproep aan onze ambtenaren en College, denk buiten de gebaande paden, daar gaan we het niet mee redden. Het is nu crisis en binnen een crisis is veel meer mogelijk om nieuwe initiatieven bij Provincie en Rijk succesvol te introduceren. Graag dragen  wij als lokaal CDA ons steentje hieraan bij. Indien iedere direct betrokkene ook, en met een positieve instelling  een steentje oppakt kunnen we nu gaan werken aan het fundament voor een gezonde gemeente na een, voor eenieder individueel,  ongekend zieke periode.

Samen bouwen aan een nieuw Roerdalen 3.0.

Want: if you don’t do what you did, you don’t get what you got!

Tot zover de eerste termijn…