Logo Ons Roerdalen

Een nieuwe en tevens laatste begroting voor de verkiezingen in maart 2022. Roerdalen in Balans in 2024. Daar zetten we onze vraagtekens bij.

Wij hebben nog 10 miljoen in onze algemene reserves waarvan 3.5 miljoen de ondergrens is. Van het oorspronkelijke bedrag van 4 jaar geleden, hebben wij weinig investeringen gezien die rendement opbrachten.
Om Roerdalen weer in balans te brengen zullen de structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten en niet zoals de laatste jaren gebeurd is door een greep in de algemene reserves te doen. Dus de gemeentelijke organisatie zet de tering naar de nering en geen externe inhuur meer en overschrijding van de budgetten.

Met de 6,5 miljoen die nog in de algemene reserves zitten moeten we voorzichtig omgaan. Niet alleen om incidentele tegenvallers op te vangen en structurele inkomsten te genereren, maar ook om onze reserves op niveau te brengen. Dan zal er naar alle waarschijnlijkheid nog geen balans zijn tussen deze twee posten. Om die balans te vinden kunnen onderstaande punten een grote bijdrage leveren:

  • Meer ruimte voor onze ondernemers waaronder ook de agrarische, zij zorgen dat er geld binnen komt in de gemeente en dragen bij aan de leefbaarheid in onze kernen.
  • We blijven aandacht vragen via de gemeente om zich bij het rijk in te zetten voor indexering van de uitkeringen, de pensioenen en het optrekken van het minimum loon.
  • De doorstroming in de huizenmarkt. Bouwen voor ouderen die graag willen verhuizen naar een kleinere woning en daardoor komen huizen vrij starters en jonge gezinnen die op hun beurt dan vaak een sociale huurwoning vrij maken.

Hier gaan we ons voor inzetten of we nu wel of niet deel gaan uitmaken van het nieuwe college na maart 2022.