Subsidie voor kleine samenwerkingsprojecten met Duitsland

Wilt u een project starten samen met een zorg- of maatschappelijke instelling, vereniging of school in Duitsland? Dan kunt u hier subsidie voor aanvragen. Vanaf dit jaar ondersteunt de Europese Unie namelijk weer kleine grensoverschrijdende projecten.

Het indienen van facturen en betalingsbewijzen is niet meer nodig. Hierdoor wordt de administratieve uitvoering eenvoudiger en kunnen samenwerkingspartners in een grensoverschrijdende samenwerking zich volledig focussen op de inhoud van het project.

Voorwaarden subsidie

De subsidie geldt voor miniprojecten met een vast bedrag van 750 euro én kleine projecten tot 25.000 euro. De samenwerking moet uit minstens twee partners bestaan, waarvan één uit Nederland en één uit Duitsland. Tot slot moeten de projectideeën vallen binnen een van de volgende categorieën:
 

  • Onderwijs (bijvoorbeeld schooluitwisselingen)
  • Gezondheidszorg (bijvoorbeeld samenwerking in de zorg)
  • Administratieve samenwerking (bijvoorbeeld toerisme, natuurbehoud)
  • Vertrouwensopbouw, met name de samenwerking tussen burgers (bijvoorbeeld kunst, cultuur, sport, sociale projecten)

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidie? Op de website van Euregio vindt u meer informatie over de subsidie voor miniprojecten met een vast bedrag van 750 euro en de subsidie voor kleine projecten tot 25.000 euro.