Gemeente Roerdalen streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.roerdalen.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website www.roerdalen.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Roerdalen is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Roerdalen verklaart dat de website www.roerdalen.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver Gemeente Roerdalen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.roerdalen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 19-11-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Roerdalen, Burgemeester en wethouders van gemeente Roerdalen (Dagelijks bestuur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-11-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@roerdalen.nl of klik op de knop 'uw mening', die rechtsonder op elke pagina van onze website te vinden is.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • We streven ernaar uw verzoek binnen 3 weken af te handelen. Als dit niet mogelijk is, hoort u van ons wat de reden hiervoor is en wanneer we verwachten uw verzoek af te kunnen handelen.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij hebben gehandeld? Dien dan een klacht bij ons in.
Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.roerdalen.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.