Heeft u het vermoeden dat een zorgaanbieder regels overtreedt? Komt een zorgaanbieder afspraken niet na of zet een zorgaanbieder personeel in dat niet in staat is om de juiste begeleiding te bieden? Of heeft u het vermoeden dat iemand misbruik maakt van een persoonsgebonden budget (pgb)? We willen graag dat u dit bij ons meldt. Wij willen dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat die zorg van goede kwaliteit is.

Met een zorgaanbieder bedoelen we een leverancier van zorg. Denk aan zorginstellingen maar bijvoorbeeld ook thuiszorg of leveranciers van medische hulpmiddelen.

We willen voorkomen dat gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan niet geleverde zorg of zorg van slechte kwaliteit. Uw melding is daarom belangrijk.

Wat is zorgfraude?

Hieronder vindt u een kort filmpje waarin uitgelegd wordt wat zorgfraude is en in welke situaties het kan gebeuren.

Melding maken

Bij het Meldpunt Zorg(fraude) kunt u signalen doorgeven wanneer de afgesproken zorg niet wordt geleverd of bij vermoedens dat het zorggeld niet goed besteed wordt. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders. U kunt een melding ook anoniem doen.

Online melding doen van zorgfraude(externe link)