Heeft u geen vast woonadres in Nederland? Of verblijft u in een verpleeghuis, een Blijf van mijn lijf-huis of strafinrichting? Dan kunt u een briefadres aanvragen in de gemeente waar dit briefadres zich bevindt.