Heeft u geen vast woonadres in Nederland? Of verblijft u in een verpleeghuis, een Blijf van mijn lijf-huis of strafinrichting? Dan kunt u een briefadres aanvragen in de gemeente waar dit briefadres zich bevindt.

Hoe werkt het?

Een briefadres is altijd een adres in Nederland. Het mag geen postbus zijn. Degene die uw post ontvangt (de briefadresgever) is verplicht ervoor te zorgen dat u uw post krijgt. Om een briefadres te kunnen aanvragen, heeft u toestemming nodig van de briefadresgever.

Wie kan een briefadres aanvragen?

  • U zelf, als u in een instelling gaat wonen of als u geen vast woonadres heeft (zoals schippers of kermisexploitanten).
  • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Wat moet ik doen?

Bel ons om een afspraak te maken. Ons telefoonnummer vindt u op de contactpagina. We adviseren u om samen met de briefadresgever naar de afspraak te komen. Zo kunnen we u het snelst helpen.

Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • De ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
  • Het identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever

Wat kost het?

Het aanvragen van een briefadres is gratis.

Hoe gaat het verder?

Het briefadres gaat in op de datum die u aangeeft. Als u maximaal vier weken voordat het briefadres ingaat de datum doorgeeft, tot vijf dagen erna. Wij geven het adres door aan andere overheidsinstanties zoals de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) of het UWV. U moet het adres zelf doorgeven aan instanties buiten de overheid zoals uw bank.

Heeft u gevonden wat u zocht?