Als u verhuist, geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist. Dat kan tussen vier weken voor de verhuizing en vijf dagen erna. U wordt automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing online door.

Verhuizing doorgeven

U kunt ook onderstaande formulieren printen, invullen, en opsturen. Stuur dan de volgende documenten mee:

 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Kopie van uw koop- of huurcontract
 • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner (alleen als u bij iemand gaat inwonen of gaat samenwonen
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (alleen als u bij iemand gaat inwonen of gaat samenwonen)

Bent u niet de hoofdbewoner, bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen of bij iemand gaat inwonen? Download dan hieronder het formulier 'Verklaring van inwoning'.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen van zestien jaar en ouder voor zichzelf
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • Ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • Iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen tien werkdagen een bevestiging van ons. Ook brengen we de volgende instanties op de hoogte (indien nodig):

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-Groep)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Aan andere instanties moet u uw verhuizing zelf doorgeven. Denk bijvoorbeeld aan de bank, verenigingen of uw verzekering.

Wat kost het?

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar een ander land? Dan gelden andere regels dan bij een verhuizing binnen Nederland. Bekijk voor meer informatie de pagina over emigreren.

Heeft u gevonden wat u zocht?