Als u verhuist moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit doorgeven. U kunt een verhuizing doorgeven vanaf vier weken voor de verhuizing tot vijf dagen erna.

Let op: geeft u uw verhuizing later door? Dan is de verhuisdatum de datum van de aangifte. Dit kan vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de huurtoeslag.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing online door.

Verhuizing doorgeven

U kunt ook onderstaande formulieren printen, invullen, en opsturen. Onze contactgegevens vindt u op de pagina Contact. Stuur de volgende documenten mee:

 • Een (veilige) kopie van uw eigen identiteitsbewijs (dit is niet nodig als u online uw aangifte doorgeeft)
 • Kopie van uw koop- of huurcontract
 • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner (alleen als u bij iemand gaat inwonen of gaat samenwonen)
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (alleen als u bij iemand gaat inwonen of gaat samenwonen. Dit is ook nodig bij een online aangifte)

Bent u niet de hoofdbewoner, bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen of bij iemand gaat inwonen? Download dan hieronder het formulier 'Verklaring van inwoning'.

Verhuizing naar een zorginstelling

Verhuist u of een naaste naar een zorginstelling, zoals een verzorgingstehuis? Dan kunt u de verhuizing niet digitaal doorgeven. Geef de verhuizing door met het formulier 'Aangifte adreswijziging voor zorginstellingen'. De zorginstelling moet toestemming geven voor de inschrijving. En een stempel zetten op het aangifteformulier. Het aangifteformulier en het toestemmingsformulier vindt u hieronder. Stuur een kopie legitimatiebewijs mee van de aangever en van degene die verhuist.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (tot en met 15 jaar)
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (vanaf 16 jaar) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen (vanaf 16 jaar) voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen tien werkdagen een bevestiging van ons. Ook brengen we de volgende instanties op de hoogte (indien nodig):

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-Groep)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Aan andere instanties moet u uw verhuizing zelf doorgeven. Denk bijvoorbeeld aan de bank, verenigingen of uw verzekering.

Wat kost het?

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u naar een ander land? Dan gelden andere regels dan bij een verhuizing binnen Nederland. Bekijk voor meer informatie de pagina over emigreren.

Heeft u gevonden wat u zocht?