Alle Nederlandse gemeenten houden de persoonsgegevens van hun inwoners bij in de Basisregistratie personen (BRP). Ook in Roerdalen doen we dat. We delen uw gegevens niet met  particulieren of commerciële instellingen. Maatschappelijke instellingen zoals ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u ons verzoeken uw gegevens geheim te houden. 

Inzien en geheimhouding aanvragen

U kunt het geheim houden van uw persoonsgegevens aanvragen op de pagina Persoonsgegevens geheimhouden. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens. Wilt u weten aan wie we uw persoonlijke gegevens hebben gegeven? Dan kunt u dat schriftelijk bij ons opvragen. Stuur uw geldige identiteitsbewijs mee. 

Inzien

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op www.mijn.overheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

U kunt ook bij ons navragen hoe u geregistreerd staat. Dat is gratis. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij de gemeente. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Twijfelt u of uw persoonsgegevens juist zijn opgenomen in de BRP? Bel ons dan via 0475 538 888. 

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van het team Klantadviseurs, telefoonnummer 0475 538 888. U kunt ook een e-mail sturen: info@roerdalen.nl.