Gemeente Roermond informeert inwoners Herkenbosch over coffeeshop

Afgelopen vrijdag verleende gemeente Roermond een exploitatievergunning voor een coffeeshop aan de Randweg 3 in Roermond. Voor inwoners uit Herkenbosch die hierover vragen hebben, organiseert gemeente Roermond een informatiebijeenkomst. Ook per mail kunt u vragen stellen. 

Twee manieren voor reactie

Wanneer u vragen heeft of een reactie wil geven kan dat op de volgende manieren: 

  • In gesprek met burgemeester Yolanda Hoogtanders op woensdag 10 juli om 19.00 uur. Locatie:  Dorpshuis De Harch, Kloosterstraat 30 in Herkenbosch. 
  • Per mail naar mail@roermond.nl. Graag ‘reactie coffeeshop Herkenbosch’ vermelden in de onderwerpregel. U ontvangt een brief met het antwoord op uw vraag.

Bijeenkomst ondernemers

De gemeente Roermond organiseert op woensdagochtend 3 juli een bijeenkomst voor ondernemers in de zeer nabije omgeving van de Randweg 3. Dat gesprek richt zich specifiek op de gevolgen voor deze ondernemers. Over wat de vergunningverlening voor u als inwoner van Herkenbosch betekent, gaat burgemeester Hoogtanders graag op 10 juli met u het gesprek aan.