Iedereen moet in Nederland ingeschreven staan op het adres waar hij of zij ook echt woont. Dat is geregeld in de wet Basisregistratie Personen (BRP). Bent u op een nieuw adres gaan wonen en ontvangt u post van overheidsinstanties voor een vorige bewoner? Of is er iemand vertrokken van uw adres zonder een verhuizing door te geven? Dan kunt u ons vragen om een adresonderzoek te starten.

Wat moet ik doen?

  • Heeft u contactgegevens van de persoon die nog op uw adres staat ingeschreven? Neem dan contact op en herinner hem/haar eraan om de verhuizing door te geven
  • Lukt het niet om in contact te komen met de persoon die nog op uw adres staat ingeschreven? Of weigert deze de verhuizing door te geven? Dan kunt u ons vragen om een adresonderzoek te starten. Neem daarvoor contact met ons op. Heeft u een telefoonnummer, e-mailadres en/of het nieuwe adres van de persoon waar het om gaat? Geef deze dan meteen door.
  • U stuurt tijdens het adresonderzoek de post van overheidsinstanties terug. Schrijf op de envelop: “Retour afzender, geadresseerde verhuisd”. Doe de envelop dan weer op de post.
  • Ontvangt u post van een vorige bewoner? Dan wil dit niet persé zeggen dat deze nog ingeschreven staat op uw adres. Alleen overheidsinstanties krijgen automatisch bericht van een verhuizing. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het CJIB en de RDW. Krijgt u van andere bedrijven post? Dan is de vorige bewoner waarschijnlijk zelf zijn verhuizing vergeten door te geven bij die organisatie. Stuur post voor vorige bewoners altijd zoveel mogelijk terug.

Hoe gaat een adresonderzoek in zijn werk?

  • Als wij uw melding hebben ontvangen, proberen we contact op te nemen met de persoon waar het om gaat. We proberen ervoor te zorgen dat hij/zij zich op het goede adres inschrijft. Soms nemen we contact op met organisaties of familieleden om achter de contactgegevens te komen.
  • Een adresonderzoek kan op veel verschillende manieren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door het vergelijken van gegevens van verschillende overheidsinstanties. Of door het bekijken van openbaar geplaatste berichten op internet. We doen ook weleens onderzoek ter plaatse, zoals een huisbezoek.

De procedure Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Doet de persoon waar het om gaat geen verhuisaangifte? En is het ons niet gelukt om met hem of haar in contact te komen? Dan starten we de ‘ambtshalve procedure Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)’. Dat betekent dat de persoon wordt uitgeschreven (emigratie) naar: adres Onbekend, land Onbekend. We publiceren dit via een bekendmaking. Hij of zij staat dan niet meer op een adres in Nederland ingeschreven. Dit kan vervelende gevolgen hebben, want diegene kan geen sociale voorzieningen meer krijgen in Nederland. Sociale voorzieningen zijn bijvoorbeeld uitkeringen, pensioen en toeslagen. Ook kan hij/zij geen officiële documenten aanvragen, zoals een paspoort of rijbewijs.

Geef uw verhuizing op tijd door

Geef altijd op tijd uw verhuizing door bij de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan tussen vier weken voor de verhuisdatum en vijf dagen erna.

Heeft u gevonden wat u zocht?