In de openbare registers staat informatie over (neven)functies, giften, excursies en evenementen van gemeenteraadsleden en leden van de raadsadviescommissie. Iedereen kan deze informatie bekijken.