In onze gemeente zijn lokale verenigingen aangewezen voor het inzamelen van textiel. De inkomsten voor het ingezamelde textiel gaan naar de verenigingen.