Reinigingsdienst (RD) Maasland verzorgt in de gemeente Roerdalen de inzameling van huisvuil. Alle informatie over afval vindt u terug op rdmaasland.nl.

Enkele voorbeelden:

  • Het omwisselen van uw rest- en GFT container
  • Informatie over de huisregels en tarieven van het milieupark
  • Informatie over de afvalkalender
  • Het afval ABC: Met gemak in de goede bak!

Ga naar rdmaasland.nl

Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u alle informatie over bijvoorbeeld de ophaaldagen, hoe te scheiden en waar u met verschillende soorten afval terecht kunt.

Heeft u nog vragen over afval? Neem dan contact op met RD Maasland, telefoonnummer (0475) 594 632.

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor ophalen van afval en dergelijke (afvalstoffenheffing) vindt u op de website van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). 

Heeft u gevonden wat u zocht?