Als een naaste komt te overlijden, dan komt er veel op u af. Een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger helpt u met het regelen van de uitvaart. Ook verzorgt hij of zij meestal de overlijdensaangifte. Als iemand overlijdt doet u in de gemeente waar de persoon is overleden, aangifte van overlijden. U kunt ervoor kiezen dit zelf te doen. Doe de aangifte zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen zes werkdagen na overlijden.