Als een naaste komt te overlijden, dan komt er veel op u af. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een checklist voor wat u moet regelen bij een overlijden. Een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger helpt u met het regelen van de uitvaart. Ook verzorgt hij of zij meestal de overlijdensaangifte. Als iemand overlijdt doet u in de gemeente waar de persoon is overleden, aangifte van overlijden. U kunt ervoor kiezen dit zelf te doen. Doe de aangifte zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen zes werkdagen na overlijden.

Wat moet ik doen?

Is de persoon in de gemeente Roerdalen overleden? U kunt het overlijden online doorgeven. Of maak een afspraak via de knop hieronder. Voor zowel de digitale aangifte als de afspraak heeft u nodig: 

 • geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • verklaring van overlijden, ingevuld en ondertekend door een arts
 • doodsoorzaak, vastgesteld door een arts. Als er een niet natuurlijke doodsoorzaak is hebben we daarnaast een verklaring van geen bezwaar van de officier van Justitie nodig. Bij een lijkvinding hebben we een rapport van de politie nodig. 
 • trouwboekje (niet verplicht)

Na de aangifte ontvangt u:

 • een ‘schriftelijk verlof’ tot begraven of cremeren. Dit betekent dat u toestemming krijgt voor de begrafenis of crematie
 • Afschrift overlijdensakte uit de burgerlijke stand

Overlijden online doorgeven

Maak een afspraak

Hoe gaat het verder?

Wij registreren het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook krijgen de volgende instanties bericht (indien nodig):

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-Groep)
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Aan andere instanties moet u het overlijden zelf doorgeven. Denk bijvoorbeeld aan de bank, verenigingen of de verzekering.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie moet minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na overlijden plaatsvinden.

Graf op gemeentelijke begraafplaats

Wilt u de overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats? Kijk dan wat u moet regelen op de pagina ‘Graf op een gemeentelijke begraafplaats aanvragen’. Wilt u de persoon cremeren of op een andere begraafplaats begraven? Regel dit dan bij de eigenaar van het crematorium of de begraafplaats.

Uitstel aanvragen

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen zes werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Vraag dan uitstel aan. Dit gaat als volgt in zijn werk:

 1. Vraag een verklaring aan de arts waarin staat dat de persoon om bepaalde redenen niet eerder kan/kon worden begraven.
 2. Bel ons om een verklaring aan te vragen van de burgemeester. U heeft hiervoor eerst de verklaring van de arts nodig.

Het kan even duren voordat de arts of burgemeester een verklaring kan afgeven. Dat is onder andere afhankelijk van de situatie en de personen die betrokken zijn (bijvoorbeeld de recherche).

As verstrooien

Informatie over het verstrooien van as vindt u op de pagina As verstrooien.

In het buitenland overleden

Is uw naaste in het buitenland overleden, dan moet u een aantal zaken regelen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie hierover.

Heeft u gevonden wat u zocht?