Als een dierbare is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Doe dat zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen zes werkdagen. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u een graf bij ons aan.

Gemeentelijke begraafplaatsen

In Roerdalen liggen de volgende gemeentelijke begraafplaatsen:

Gemeentelijke begraafplaatsen Roerdalen
BegraafplaatsAdres
HerkenboschKloosterstraat 34
6075 HB Herkenbosch
MelickDorpsstraat
6074 GC Melick
'Ter Borgh' PosterholtSchuurkensweg
Posterholt
'Het Sittert'  Sint OdiliënbergHet Sittert
6077 NN Sint Odiliënberg
'Anxterveld' VlodropKerkhofweg
6063 AZ Vlodrop

Deze begraafplaatsen zijn open van zonsopgang tot zonsondergang.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf bij ons aanvragen. U mag dit ook zelf doen. Bel ons dan om een afspraak te maken.

Let op: Wilt u iemand begraven op een begraafplaats die niet van de gemeente is? Neem dan contact op met de eigenaar, bijvoorbeeld de kerk.

Bepaal wie het graf op zijn naam zet. Diegene wordt de ‘rechthebbende’ genoemd.

Doe ook zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen zes werkdagen aangifte van overlijden. Kijk hiervoor op de pagina Aangifte overlijden.

Wat heb ik nodig?

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
  • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld tien, twintig of dertig jaar)
  • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

Wat kost het?

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. U wordt dan rechthebbende van dit graf. Voor deze rechten bent u kosten verschuldigd. Daarnaast betaalt u kosten voor het begraven van een overledene of het bijzetten van een asbus. Ook betaalt u een vergoeding voor het onderhoud van de begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van het groen, de paden en de watervoorziening.

De kosten vindt u in de tarieventabel op overheid.nl (bijlage 1 van de Verordening begraafrechten). Voor het begraven van een kind gelden aparte kosten:

  • Kind jonger dan een jaar: 25% van de kosten voor volwassenen
  • Kind tussen de een en twaalf jaar: 50% van de kosten voor volwassenen

Uitstel aanvragen

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen zes werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Vraag dan uitstel aan. Kijk op de pagina ‘Aangifte overlijden’ hoe u dat doet.

Afstand doen van een graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te vullen. Bel ons om deze op te vragen.

Overschrijven van een graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf laten overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Vraag dit schriftelijk bij ons aan. Zet in de brief:

  • De naam van de oude rechthebbende
  • De naam of namen van de nieuwe rechthebbende(n)

Stuur een kopie van het identiteitsbewijs mee van de nieuwe rechthebbende(n). U krijgt een bevestiging van ons per post. Ons adres vindt u op de contactpagina.

Wilt u de as van een overledene verstrooien? Kijk dan eerst op de pagina As verstrooien.

Heeft u gevonden wat u zocht?