Als een kindje levenloos wordt geboren is dat ontzettend verdrietig voor alle betrokkenen. Vroeger werd dit nergens geregistreerd. Inmiddels kunt u, als u dat wilt, uw levenloos geboren kind laten registreren op uw persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP). Het maakt niet uit hoe lang uw zwangerschap heeft geduurd en wanneer uw kind is geboren.

Voorwaarden

We kunnen uw levenloos geboren kind alleen registreren als:

  • u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en op het moment van geboorte ingeschreven stond in de BRP
  • u sinds 1 oktober 1994 in Nederland woont

Wat moet ik doen?

Schrijf een brief naar het college van burgemeesters en wethouders. Zet hierin dat u het college verzoekt om uw levenloos geboren kind in te schrijven in de BRP. Zet er ook de volgende informatie in:

  • uw naam, adres en geboortedatum
  • volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van uw zoon of dochter

Stuur een kopie van een geboortebewijs mee (een akte van levenloos geboren kind of ander bewijs zoals een doktersverklaring). Ons adres vindt u op de contactpagina.

Geen kopie van de geboorteakte

  • Is er een akte opgemaakt, maar heeft u hiervan geen kopie? Geef dit dan aan in de brief. Noem de geboorteplaats en geboortedatum. Wij vragen de akte dan zelf op bij de gemeente waar uw kind is geboren.
  • is er geen akte opgemaakt? laat deze dan alsnog opmaken in de gemeente waar het kind is geboren.

Hoe gaat het verder?

Wij registreren uw kind binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. U krijgt hierover een bericht.

Verzoek per persoon

De gegevens van het kind registreren we bij de ouder die de aanvraag doet. Wilt u uw kind zowel bij de vader als de moeder laten registreren? Dien dan allebei een verzoek in.

Zichtbaarheid van de gegevens

De gegevens over uw levenloos geboren kind zijn alleen te zien voor:

Andere instanties worden niet op de hoogte gesteld en ontvangen hierover geen gegevens.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?