Heeft u ooit een kind gekregen dat levenloos is geboren? En heeft u de wens om dit te registreren? Dan kunnen wij uw kind op uw persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP) registreren. Het maakt niet uit hoe lang uw zwangerschap heeft geduurd en wanneer uw kind is geboren.

Voorwaarden

Het is alleen mogelijk een verzoek tot inschrijving te doen als:

  • u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en op het moment van geboorte ingeschreven stond in de BRP
  • u sinds 1 oktober 1994 in Nederland woont

Wat moet ik doen?

Schrijf een brief naar het college van burgemeesters en wethouders. Zet hierin dat u het college verzoekt om uw levenloos geboren kind in te schrijven in de BRP. Zet er ook de volgende informatie in:

  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • Volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van uw zoon of dochter

Stuur een kopie van de geboorte (levenloos of een akte van levenloos geboren kind of ander bewijs (doktersverklaring) mee. Het adres vindt u op de contactpagina.

Geen kopie van de geboorteakte

Is er een akte opgemaakt, maar heeft u hiervan geen kopie? Geef dit dan aan in de brief. Noem de geboorteplaats en geboortedatum. Wij vragen de akte dan zelf op bij de gemeente waar uw kind is geboren.

Is er geen akte opgemaakt? Doe dit dan alsnog bij de gemeente waar het kind is geboren.

Hoe gaat het verder?

Wij registreren uw kind binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. U krijgt bericht hiervan.

Verzoek per persoon

De gegevens van het kind registreren we bij de ouder die de aanvraag doet. Wilt u uw kind zowel bij de vader als de moeder laten registreren? Dien dan allebei een verzoek in.

Zichtbaarheid van de gegevens

De gegevens over uw levenloos geboren kind zijn alleen te zien voor:

Andere instanties worden niet op de hoogte gesteld en ontvangen geen gegevens hierover.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?